ප්‍රවර්ගය:පුරාවිද්‍යාව

විකිපීඩියා වෙතින්

Archaeology, or archeology, is the study of human activity through the recovery and analysis of material culture. The archaeological record consists of artifacts, architecture, biofacts or ecofacts and cultural landscapes. Archaeology can be considered both a social science and a branch of the humanities. In North America archaeology is a sub-field of anthropology, while in Europe it is often viewed as either a discipline in its own right or a sub-field of other disciplines.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 6 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 6 වේ.

"පුරාවිද්‍යාව" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 21 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 21 ද වෙති.