ප්‍රවර්ගය:කොටස් වෙන් කිරීම සඳහා යෝජිත ලිපි සියල්ල

විකිපීඩියා වෙතින්


කොටස් වෙන් කිරීම සඳහා යෝජිත ලිපි
(refresh)
සියලු ලිපි4

This category contains articles which have been proposed for splitting into multiple articles. This is usually done when an article is becoming too long or covers too broad a subject. Wikipedia:Summary style, Wikipedia:Article size, Wikipedia:Splitting, Wikipedia:Copying within Wikipedia, Wikipedia:Content forking and Wikipedia:Merging are relevant guidelines to consider when deciding if an article is to split, and the appropriate ways of doing a split. Wikipedia:Disambiguation gives advice on creating "disambiguation" pages to distinguish similarly-named articles. Use ({{Split}}, {{Split section}} and {{Split sections}} to add articles to this category.


Random page in this category

See also[සංස්කරණය]

"කොටස් වෙන් කිරීම සඳහා යෝජිත ලිපි සියල්ල" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 4 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 4 ද වෙති.