ප්‍රවර්ගය:කොටස් වෙන් කිරීම සඳහා යෝජිත ලිපි

විකිපීඩියා වෙතින්
කොටස් වෙන් කිරීම සඳහා යෝජිත ලිපි
(refresh)
සියලු ලිපි4
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න

This category contains articles which have been proposed for splitting into multiple articles. This is usually done when an article is becoming too long or covers too broad a subject. Wikipedia:Summary style, Wikipedia:Article size, Wikipedia:Splitting, Wikipedia:Copying within Wikipedia, Wikipedia:Content forking and Wikipedia:Merging are relevant guidelines to consider when deciding if an article is to split, and the appropriate ways of doing a split. Wikipedia:Disambiguation gives advice on creating "disambiguation" pages to distinguish similarly-named articles.

Use {{Split}}, {{Split2}}, {{Split-apart}}, {{Split section}} and {{Split sections}} to add articles to this category.

The non-container version is Category:All articles to be split.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 3 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 3 වේ.

"කොටස් වෙන් කිරීම සඳහා යෝජිත ලිපි" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 2 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 2 ද වෙති.