ප්‍රවර්ගය:අන්තර්ජාල සංස්කෘතිය

විකිපීඩියා වෙතින්

Internet culture, or cyberculture, is the culture that has emerged, or is emerging, from the use of computer networks for communication, entertainment, and business. Internet culture is also the study of various social phenomena associated with the Internet and other new forms of the network communication, such as online communities, online multi-player gaming, wearable computing, social gaming, social media, mobile apps, augmented reality, and texting, and includes issues related to identity, privacy, and network formation.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.

T

V

"අන්තර්ජාල සංස්කෘතිය" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 2 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 2 ද වෙති.