පරිශීලක සාකච්ඡාව:Chin

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Leave your messages to me here. If I have left you a message on your talk page, please do not reply to it here. I will have your talk page on my watch list and Wikipedia will notify me when you reply.Main page[සංස්කරණය]

Hi Chin,

You are incorrect in saying that many other Wikipedias use a native greeting as the name for the main page. German Wikipedia uses "hauptseite", which means "head site", Haitian Wikipedia uses "paj prensipal", which means "main page", Italian Wikipedia uses "pagina principale" which means "main page", Spanish Wikipedia uses "pagina principal", which means "main page", Chinese Wikipedia uses a word meaning "main page", Japanese uses the English words.

While it's OK to use a Sinhala translation, it's not OK to use such a word, especially since it includes a special character (exclamation mark). You should use a translation which means "main page" or "homepage".

Node ue

PS I requested you adminship on Meta-Wiki. You should be a sysop soon, so you can edit interface messages and translate it to Sinhala.

Thanks[සංස්කරණය]

Chin, Thank you for your message in my Talk Page. I am not fluent in Sinhala Language. If I can contribute any other way I will do so. _ R.Mayooranathan. 13 sept 2005

[සංස්කරණය]

Hi Chin,

I make logos for all the Wikipedias, and since you're here now I think it's good to make one for teh Sinhala Wikipedia.

The text that needs to be translated is:

Wikipedia:

The free encyclopedia

(where "free" is as in "freedom", free of restraint, not free of cost)

Thanks
Node ue 00:36, 14 September 2005 (UTC)

Stray articles[සංස්කරණය]

Chin,

There are so may articles with just titles. Apparently somebody took si as his/her language and kept adding pages. Any idea what to do with them? They will never be expanded because their titles are not sinhala - Greenleaf 05:36, 15 September 2005 (UTC)

Well, the best would be simply to translate these into Sinhalese and then move them to the correct Sinhalese title. Unfortunately I am not a Sinhalese speaker so this must be done by natives. If English texts help to get people to take the initiative, that's not a bad idea. But on the long run all articles on si WP should be in Sinhalese of course. --Proof 18:06, 18 April 2006 (UTC)

Font help[සංස්කරණය]

Actually I'm contributing from University computer lab. To both tamil and english wiki pages I can see font but not to Sinhala wikipedia. I can't install font manually bcos it has been blocked by the administrator of the network(I mean in campus). Is there any other way to see the sinhala text???? Please help --Mayooresan 02:32, 2 February 2006 (UTC)


MediaWiki:Edittools page for Sinhala Wikipedia / සිංහල විකිපීඩියාව සඳහා MediaWiki:Edittools මෙවලම්පිටුව[සංස්කරණය]

ආයුබෝවන් චින් (Chin),

සිංහල විකිපීඩියාව සඳහා Template:Edittools පිටුවට සමාන පිටුවක් සිංහල - si:MediaWiki:Edittoolsපිටුවෙහිි සිංහල අකුරු ඇති මෙවලම් පිටුවක් නිර්මාණය කරමුද?

මේ සඳහා ඹබ වැනි Sysop කෙනෙකුගේ සහය වැදගත්වේ. මේ ගැන Wikipedia:කෝපි කඩේ පිටුවේ කතාබහ (chat) කරමුද?

-- රුවන් (User:Ruwan) 2006 නොවැම්බර් 24 සිකුරාදා

Wikimedia Commons[සංස්කරණය]

Please help with translation page commons:මුල් පිටුව from English. ~ putnik 23:09, 22 May 2007 (UTC)

අද‍හසක් ![සංස්කරණය]

අපි sinhala wikipedia හි ඉතිහාසය පිටුව English history හිම ආකෟතියක‍ට වඩා- ආපේම ඉතිසයට මුල් තැනක් දී ගොඩනගනවානම් හොඳයි නේ‍ද ?


‍තෝරාගත් ලිපිය[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:තෝරාගත් ලිපිය දැන් පවතියි. පරිපාලක වරුන් විසින් හෝ තෝරාගත් වියත් මඩුල්ලක් විසින් හෝ මෙම සැකිල්ල සුදුසු ලිපියන්හි යෙදීමෙන් තරුවක් ප්‍රදර්ශනය වන අතර මුල් පිටුවෙහි තෝරාගත් ලිපිය සඳහා අහඹු ලෙසින් එම ලිපි අතුරින් එකක් තෝරාගත හැකි වන බව මගේ විශ්වාසයයි. ඔබගේ කාරුණික අවධානයට යොමු කරමි. ---චතුනි අලහප්පෙරුම 14:40, 29 නොවැම්බර් 2009 (යූටීසී)

මොකද උනේ?[සංස්කරණය]

සිංහල විකියේ අවසාන සංස්කරණය 2007-05-22 දවසේ කරලා තියෙන්නේ. නැවතත් විකියට එනවානම් වටී. මොකද 2010-07-12 වෙනිදත් ඔයා විකිවර්සිටි පැත්තේන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. pls return if you can. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 15:09, 29 ජූලි 2010 (යූටීසී)

Removal of Sysop Rights![සංස්කරණය]

Since the existence of admin accounts that are not used anymore is an issue by itself, we are planning on removing sysop rights from inactive admins. If you would like to remain an admin in Sinhala Wikipedia please return among us and help us. After seven (7) days from this notice we will call a vote and remove your sysop rights. Please let us know your comments on this. --Lee (talk) 14:54, 31 ජූලි 2010 (යූටීසී)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Chin&oldid=111279" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි