පරිශීලක:Chin

  විකිපීඩියා වෙතින්

  ආයුෙබා්වන් Ayubowan

  My name is JustMal. I'm a sysop at Sinhala Wikipedia. Please help by contributing new articles and editing existing ones. While it's not compulsory, do considering registering as a member. Newbies are more than welcome.

  Here is a list of some articles that I have recently edited.

  You can contact me on my talk page. My blog is JustMAL.com

  I'm back as of 21/05/07. එල! Just doing some clean up to bring things up to the Wikipedia standard.


  si-n මෙම පරිශිලකයාගේ මව්බස සිංහල භාෂාවයි.
  en-4 This user speaks English at a near-native level.
  jp-1 This user speaks Japanese at a 日本語.
  "https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Chin&oldid=50271" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි