පරිශීලක:WikiDreamer Bot

විකිපීඩියා වෙතින්
Welcome to my user page on 2024-05-29 at 19:26 UTC
About WikiDreamer Bot
Bot owner WikiDreamer
Purpose of the bot Adding and modifying interwiki links
Contributions Contributions
Wikipedia French Wikipedia
Status See this section
Infos
E-mail Talk Contributions
User pages on other wikis (French or English)
French Wikinews Wikiquote Wikibooks Wikiversity Wiktionary Commons Meta-Wiki
en-2 මෙම පරිශීලකයාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මධ්‍යස්ථිත මට්ටමකින් දායකත්වය දැක්විය හැක .


si-0 මෙම පරිශීලකයාට සිංහල භාෂාවේ
අඩු මට්ටමෙන් වත් දායකත්වය 
දැක්විය නොහැකිය.

ak:User:WikiDreamer Bot

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:WikiDreamer_Bot&oldid=137270" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි