පරිශීලක:බිඟුවා/වෙනත්

  විකිපීඩියා වෙතින්
  සම්පූර්ණ සංස්කරණ සංඛ්‍යාව: 14,954
  සවිස්තර දත්තයන්
  නාමවකාශය සංස්කරණය කිරීම් ගෙනයාම් ආරක්ෂා කිරීම් මකා දැමීම්
  ප්‍රධාන 6,316 0 0 0
  සාකච්ඡාව 406 0 0 0
  පරිශීලක 632 0 0 0
  පරිශීලක සාකච්ඡාව 1,427 0 0 0
  විකිපීඩියා 1,498 0 0 0
  විකිපීඩියා සාකච්ඡාව 91 0 0 0
  ගොනුව 126 0 0 0
  ගොනුව සාකච්ඡාව 16 0 0 0
  මාධ්‍යවිකි 216 0 0 0
  මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව 15 0 0 0
  සැකිල්ල 2,101 0 0 0
  සැකිලි සාකච්ඡාව 39 0 0 0
  උදවු 166 0 0 0
  උදවු සාකච්ඡාව 5 0 0 0
  ප්‍රවර්ගය 1,075 0 0 0
  ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව 13 0 0 0
  අවසාන ගණනය කිරීම සිදු වූයේ: පෙබරවාරි 28, 2012

  මගේ වැඩ ගැන[සංස්කරණය]

  අනාගතයේදී කිරීමට[සංස්කරණය]

  ක්‍රියාව පවත්නා තත්ත්වය .
  ප්‍රකාශන හිමිකම් නොමැති පිංතූර ඉවත් කිරීම

     

  ලිපි කොටස් ඉවත් කිරීම

     

  ප්‍රවර්ගය:Candidates for speedy deletion හි වැඩ (යෝජනා 800 සිට -1 )

     

  අන්තර් විකි සබැඳුම් එක් කිරීම

     

  ref-links සැකසීම

     

  ප්‍රවර්ග එක් කිරීම

     

  බොට්[සංස්කරණය]

  • bot flags
  current bot list - 23
  Counter Vandalism Unit.gif

  NUMBEROFPAGES = 88,648
  NUMBEROFARTICLES = 19,196
  NUMBEROFFILES = 3,000
  NUMBEROFEDITS = 555,789
  NUMBEROFVIEWS = සැකිල්ල:NUMBEROFVIEWS
  NUMBEROFUSERS = 63,264
  NUMBEROFACTIVEUSERS = 93
  NUMBERINGROUP:bot = 29
  NUMBERINGROUP:sysop = 3
  NUMBERINGROUP:bureaucrat = 0

  මාධ්‍යවිකි[සංස්කරණය]

  මාධ්‍යවිකි ගොනුව පවත්නා තත්ත්වය .
  මාධ්‍යවිකි:Edittools YesY කළා

     

  මාධ්‍යවිකි:Edittools.js YesY කළා

     

  මාධ්‍යවිකි:Deletereason-dropdownYesY කළා

     

  මාධ්‍යවිකි:Gadgets-definition

     

  විශේෂ:Gadgets

     

  මාධ්‍යවිකි:Filedelete-reason-dropdownYesY කළා

     

  මාධ්‍යවිකි:Ipbreason-dropdown

     

       වෙනත් වෙනත්[සංස්කරණය]

  "https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:බිඟුවා/වෙනත්&oldid=202495" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි