මාධ්‍යවිකි:Deletereason-dropdown

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
 • ආපසු හරවා යැවීම්
 • අනෙකුත්
  • කර්තෘ හිමිකම ගැටඵ - දින 7ක් අවසානය
  • WP:PROD: විරෝධයක් නොමැතිව දින 7ක් අවසානය
  • WP:BLPPROD: මූලාශ්‍ර නොමතිව දින 10ක් අවසානය
  • කර්තෘ ආයාචනය
  • අන්තර්ගතය සිංහල නොවීම
  • කර්තෘ හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම
  • හිස් අන්තර්ගතය
  • ඒකාබද්ධ කිරීම නිසා
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මාධ්‍යවිකි:Deletereason-dropdown&oldid=212881" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි