පරිශීලක:බිඟුවා/මෙවලම්

  විකිපීඩියා වෙතින්


  ලියන්න, කියවන්න - ගන්න සිංහල සිංහල සිංහල[සංස්කරණය]

  ලියන්න, කියවන්න - ගන්න සිංහල සිංහල සිංහල
  *Redirect සිංහල යුනිකේත ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට http://www.siyabas.lk/sinhala_how_to_install.html
  *Redirect සිංහලෙන් ලියන්න http://ucsc.cmb.ac.lk/ltrl/services/feconverter/t2.html
  *Redirect සිංහලෙන් ලියන්න http://ucsc.cmb.ac.lk/ltrl/services/feconverter/t1.html
  *Redirect යුනිකේත පරිවර්ථක ලැයිස්තුවක් http://ucsc.cmb.ac.lk/ltrl/services/feconverter
  *Redirect ගිනි නරියා සිංහල ඇඩෝන් - qsFOX https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/53146/
  *Redirect ගිනි නරියා සිංහල ඇඩෝන් - SinhalaTips SinhalaTips 1.1.0

  තේරුම හොයන්න - ශබ්දකෝෂයක් භාවිතා කරන්න[සංස්කරණය]

  තේරුම හොයන්න - ශබ්දකෝෂයක් භාවිතා කරන්න
  *Redirect සුබස ඉඟිය http://www.subasa.lk/ingiya.php
  *Redirect මධුර ඔන්ලයින් http://www.maduraonline.com
  *Redirect eBHASHA-WachanaKoshaya http://www.wachanakoshaya.co.cc/index.php
  *Redirect Sinhala / Tamil Online Dictionary http://www.lanka.info/dictionary/EnglishToSinhala.jsp


  මාගේ දායකත්වය
  BinguBot


  සිංහල විකියේ නිතර යන එන පිටු[සංස්කරණය]

  සිංහල විකියේ නිතර යන එන පිටු
  *Redirect සක්‍රිය පරිශීලකයින්
  *Redirect පරිවර්තනය වී ඇති සැකිලි
  *Valued picture නිතර අවශ්‍ය වන සැකිලි
  *Redirect තරු
  Peer review කෝපි කඩේ

  සිංහල විකියේ මෙවලම් කිහිපයක්[සංස්කරණය]

  සිංහල විකියේ මෙවලම් කිහිපයක්
  *Redirect HOT CAT
  *Redirect විකිපීඩියා:Friendly
  *Valued picture විකිපීඩියා:Twinkle
  *Redirect පරිශීලක:බිඟුවා/twinklespeedy.js
  Peer review


  Quick Links[සංස්කරණය]  මේ මොනවද  උදව් පිටු


  මෙය මගේ ආම්පන්න එකතුවයි.


  • {{Self/si}}
  • {{PD-self}}
  • {{GFDL-no-disclaimers}}
  • {{GFDL 1.2}}
  • සැකිල්ල:Cc-by-sa-3.0

  පද්ධති මෙවලම්[සංස්කරණය]

  "https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:බිඟුවා/මෙවලම්&oldid=202491" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි