දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්‍ෂණ

විකිපීඩියා වෙතින්

පෙර ආත්ම වලදී කරන ලද්දා වූ කුසල කර්ම හේතුවෙන් මේ ආත්මයේදී භෞතික වශයෙන් ලැබෙන අන් පුද්ගලයන් කෙරෙහි නොපිහිටන විශේෂ පුරුෂ ලක්ෂණ මෙනමින් හැඳින්වේ. මහා පුරුෂ ලක්ෂණ තිස් දෙකකි.


මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]

බාහිර සබැදි[සංස්කරණය]