දුර්අක්‍ෂරතාව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
Part of a series on
දුර්අක්ෂරතාව
(ඩිස්ලෙක්සිඅ') (Dyslexia)
Penrose triangle.svg

and related disorders
Education · Neuropsychology

RELATED CONDITIONS

Acquired dyslexia  · Alexia
Auditory Processing Disorder
Dyscalculia · Dysgraphia
Dyslexia · Dyspraxia

THEORIES

Double deficit · Magnocellular
Perceptual noise exclusion
Phonological deficit

RELATED TOPICS

IDEA · Literacy
Reading acquisition · Spelling
Recording for the Blind & Dyslexic

LISTS

Assessments · Fields
People · Publications
Topics
Fiction · Treatments

තිබූ පුද්ගලයන්[සංස්කරණය කරන්න]

The following is a list of notable people who have been diagnosed with dyslexia.

ඉතිහාසය[සංස්කරණය කරන්න]

න්‍යායන් (Theories of developmental dyslexia)[සංස්කරණය කරන්න]

පරිනාමීය උපකල්පනය (Evolutionary hypothesis)[සංස්කරණය කරන්න]

දෘෂ්‍ය න්‍යාය (Visual theory)[සංස්කරණය කරන්න]

අනුමස්තිෂ්ක න්‍යාය (Cerebellar theory)[සංස්කරණය කරන්න]

ජානමය සාධක (Genetic factors)[සංස්කරණය කරන්න]

තවද බලන්න[සංස්කරණය කරන්න]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය කරන්න]

 1. Oakes, Keily (2005-07-13). BBC winner realises writing dream. news.bbc.co.uk. Retrieved 2008-12-30. 
 2. Times ofIndia. Aamir praisesAbhishek. 
 3. Room 101 - Marcus Brigstocke GrammarBullies. Retrieved August 72007.  Unknown parameter |dateformat= ignored (help); Check date values in: |accessdate= (help)
 4. The Orlando Bloom Files. Learning Disability. Retrieved July 1 2006.  Unknown parameter |dateformat= ignored (help); Check date values in: |accessdate= (help)
 5. http://www.lee-ryan.org
 6. Detroit Free Press. FAMILY, FORDS AND FASTBALLS: Tigersstarter Jeremy Bonderman stays true to small-town, blue-jeans roots. Retrieved July 1 2006.  Unknown parameter |dateformat= ignored (help); Check date values in: |accessdate= (help)
 7. Branson, Richard (1999). "A family that would have killed for eachother. 1950 - 1963". Losing MyVirginity: How I've Survived, Had Fun, and Made a Fortune DoingBusiness My Way (1st Edition සංස්.). ThreeRivers Press. ISBN 0-8129-3229-3. http://www.virgin.com/aboutus/autobiography/. Retrieved 2006-08-30. 
 8. Slaughter, Adele (2001-05-22). "Erin Brockovich scripts victory over dyslexia". USA Today. http://www.usatoday.com/news/health/spotlight/2001-05-22-brockovich-dyslexia.htm. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2008-08-25. 
 9. Obituary (TheGuardian). Retrieved July 25 2008.  Check date values in: |accessdate= (help)
 10. "A time to rejoice:Sweden's King Carl XVI Gustaf at 50" by Michael Jagerblom inScandinavian Review, autumn 1996[1]
 11. Cannell Helps "Cobra"Star Find Ways AroundDyslexia. Retrieved October 9 2006.  Check date values in: |accessdate= (help)
 12. Dave Chalk profile at ChalkMedia. Retrieved November 11 2007.  Check date values in: |accessdate= (help)
 13. HowCisco's CEO Works theCrowd. Retrieved April07 2008.  Check date values in: |accessdate= (help)
 14. Cher, The First Time, ISBN 0-684-80900-1
 15. Books That Made a Difference toAnderson Cooper. As a child, I had a problem reading. I had amild form of dyslexia where I would see some letters backward, and Ihad to go to a special reading instructor. 
 16. MSN. Cruise credits Scientology for his success. Retrieved July 22006.  Check date values in: |accessdate= (help)
 17. Scifi.com. Interview november 17, 1997. Retrieved July 2 2006.  Check date values in: |accessdate= (help)
 18. Samuel R. Delany,The Motion of Light in Water: Sex and Science Fiction Writing in theEast Village ISBN 0-8166-4523-X
 19. Medicine.net. Patrick Dempsey Reveals His Dyslexia. Retrieved July 2 2006.  Check date values in: |accessdate= (help)
 20. Dyslexia.tv. AndrewDornenburg. Retrieved July 2 2006.  Check date values in: |accessdate= (help)
 21. Cannell Helps "Cobra" Star Find WaysAround Dyslexia. Retrieved October 9 2006.  Check date values in: |accessdate= (help)
 22. CNN. Highhurdles didn't stop Fannie Flagg. Retrieved July 22006.  Check date values in: |accessdate= (help)
 23. Joseph Fiennes. 
 24. RN Book Show -10 June 2007 - Richard Ford's Lay of the Land. Richard Ford's Layof the Land interview. Retrieved October 31 2007.  Check date values in: |accessdate= (help)
 25. telegraph.co.uk. I don'twant dyslexia to be an issue. Retrieved July 2 2006.  Check date values in: |accessdate= (help)
 26. Famouspeople with Dyslexia. DyslexiaOnline.com. Retrieved 2007-04-05. 
 27. Last. WashingtonPost.com. 2007-09-09. Retrieved 2007-10-29. 
 28. Susan Hampshire, Susan's Story: My Struggle WithDyslexia ISBN 0-312-77966-6
 29. American eagle latitudes. TheOne and Only Anthony Hopkins. Retrieved July 2 2006.  Check date values in: |accessdate= (help)
 30. Queen's university of Charlotte. John Irving Captivates Sold-out Crowd at Queens. Retrieved July 2 2006.  Check date values in: |accessdate= (help)
 31. Official Bruce JennerWebsite. 
 32. Mirror.co.uk. IKEA king is world's richest man. Retrieved July 2 2006.  Check date values in: |accessdate= (help)
 33. Tough Enough. KeiraKnightley has overcome childhood challenges -- including dyslexia -- tobecome an actress. Yet the 20-year-old says she can't be a role model. Retrieved March 13 2007.  Unknown parameter |dateformat= ignored (help); Check date values in: |accessdate= (help)
 34. Telegraph.co.uk. Willem Kolff. Retrieved February 12 2009.  Unknown parameter |dateformat= ignored (help); Check date values in: |accessdate= (help)
 35. HOME BUSINESS Magazine. Jay Leno: Leading With His Chin SuccessSecrets from the Host of The Tonight Show. Retrieved July 22006.  Check date values in: |accessdate= (help)
 36. Logan, Kenny (2005-10-13), "How I tackled 30 years of secret shame", The Times, http://www.timesonline.co.uk/tol/newspapers/sunday_times/scotland/article578354.ece 
 37. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; Print නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 38. Oakenfold - Reading Champion
 39. BBC News. Profile Jamie Oliver. Retrieved July2 2006.  Check date values in: |accessdate= (help)
 40. Paul Orfalea & Ann Marsh, Copy This!: Lessonsfrom a Hyperactive Dyslexic who Turned a Bright Idea Into One ofAmerica's Best Companies ISBN 0-7611-3777-7
 41. Appleyard, Bryan (November 27, 2005). "Blizzard of Oz". The Sunday Times Magazine. http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2099-1879431,00.html. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2006-09-17. 
 42. bbc.co.uk. Quinnell's dyslexia triumph. Retrieved August 18 2007.  Check date values in: |accessdate= (help)
 43. Allmusic. Biography. Retrieved July 2 2006.  Check date values in: |accessdate= (help)
 44. bbc.co.uk. Dyslexia. Archived from the original on 2002-10-30. Retrieved July 2 2006.  Check date values in: |accessdate= (help)
 45. සැකිල්ල:Citenews
 46. The chief executive. Creativelearning: how dyslexic CEOs have turned a weakness into a leadershipstrength. Retrieved July 2 2006.  Check date values in: |accessdate= (help)
 47. | http://artsdyslexiatrust.org/ADT-shows.hthttp://www.bbc.co.uk/bbcfour/paintingflowers/generic/jo_self_text.shtml
 48. lifetimetv.com. Suzanne Somers: The Battling SpiritBehind theBombshell. Retrieved July2 2006.  Check date values in: |accessdate= (help)
 49. The Heraldnewspaper (Glasgow), 'Sir Jackie, was not diagnosed with dyslexiauntil he was 42'
 50. Joss Stone Gets In Touch With Witchy Side For Film Debut In'Eragon'. VH1. December 122006. Retrieved 2007-03-04.  Check date values in: |date= (help)
 51. National library ofmedicine. Retrieved July2 2006.  Text "Changing the face ofmedicine" ignored (help); Check date values in: |accessdate= (help)
 52. USAToday.com. Lindsay Wagnerdefeatsdyslexia. Retrieved July2 2006.  Check date values in: |accessdate= (help)
 53. telegraph.co.uk. One day, we'll take over theworld. Retrieved December6 2006.  Check date values in: |accessdate= (help)
 54. Allmusic. Biography. Retrieved July 2 2006.  Check date values in: |accessdate= (help)
 55. The Bubble Burst. biography. Retrieved September 5 2007.  Unknown parameter |dateformat= ignored (help); Check date values in: |accessdate= (help)
 56. BenjaminZephaniah: A poet to be seen and heard, BritishCouncil.org. 

(26)TINKER M. A. and GOODENOUGH F.L. Mirror reading as a method ofanalysing factors involved in word perception J. Educ. Psych. 1931, 22,493

බාහිර සබැඳි[සංස්කරණය කරන්න]

Associations and Charities[සංස්කරණය කරන්න]

Historical[සංස්කරණය කරන්න]

Research papers, articles and media[සංස්කරණය කරන්න]

සැකිල්ල:Mental and behavioural disorders සැකිල්ල:Speech and voice symptoms and signs

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දුර්අක්‍ෂරතාව&oldid=342042" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි