දුර්අක්‍ෂරතාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

තිබූ පුද්ගලයන්[සංස්කරණය]

The following is a list of notable people who have been diagnosed with dyslexia.

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

න්‍යායන් (Theories of developmental dyslexia)[සංස්කරණය]

පරිනාමීය උපකල්පනය (Evolutionary hypothesis)[සංස්කරණය]

දෘෂ්‍ය න්‍යාය (Visual theory)[සංස්කරණය]

අනුමස්තිෂ්ක න්‍යාය (Cerebellar theory)[සංස්කරණය]

ජානමය සාධක (Genetic factors)[සංස්කරණය]

තවද බලන්න[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

 1. Oakes, Keily (2005-07-13). "BBC winner realises writing dream". news.bbc.co.uk. Retrieved 2008-12-30.
 2. "Times ofIndia". Aamir praisesAbhishek.
 3. "Room 101 - Marcus Brigstocke GrammarBullies". Retrieved August 72007. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 4. "The Orlando Bloom Files". Learning Disability. Retrieved July 1 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 5. http://www.lee-ryan.org
 6. "Detroit Free Press". FAMILY, FORDS AND FASTBALLS: Tigersstarter Jeremy Bonderman stays true to small-town, blue-jeans roots. Retrieved July 1 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 7. Branson, Richard (1999). "A family that would have killed for eachother. 1950 - 1963". Losing MyVirginity: How I've Survived, Had Fun, and Made a Fortune DoingBusiness My Way (1st Edition ed.). ThreeRivers Press. ISBN 0-8129-3229-3. Retrieved 2006-08-30. {{cite book}}: |edition= has extra text (help)
 8. Slaughter, Adele (2001-05-22). "Erin Brockovich scripts victory over dyslexia". USA Today. Retrieved 2008-08-25. {{cite news}}: Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
 9. "Obituary (TheGuardian)". Retrieved July 25 2008. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 10. "A time to rejoice:Sweden's King Carl XVI Gustaf at 50" by Michael Jagerblom inScandinavian Review, autumn 1996[1]
 11. "Cannell Helps "Cobra"Star Find Ways AroundDyslexia". Retrieved October 9 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 12. "Dave Chalk profile at ChalkMedia". Retrieved November 11 2007. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 13. "HowCisco's CEO Works theCrowd". Retrieved April07 2008. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 14. Cher, The First Time, ISBN 0-684-80900-1
 15. "Books That Made a Difference toAnderson Cooper". As a child, I had a problem reading. I had amild form of dyslexia where I would see some letters backward, and Ihad to go to a special reading instructor'. {{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in: |work= (help)
 16. "MSN". Cruise credits Scientology for his success. Retrieved July 22006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 17. "Scifi.com". Interview november 17, 1997. Retrieved July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 18. Samuel R. Delany,The Motion of Light in Water: Sex and Science Fiction Writing in theEast Village ISBN 0-8166-4523-X
 19. "Medicine.net". Patrick Dempsey Reveals His Dyslexia. Retrieved July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 20. "Dyslexia.tv". AndrewDornenburg. Retrieved July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 21. "Cannell Helps "Cobra" Star Find WaysAround Dyslexia". Retrieved October 9 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 22. "CNN". Highhurdles didn't stop Fannie Flagg. Retrieved July 22006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 23. "Joseph Fiennes".
 24. "RN Book Show -10 June 2007 - Richard Ford's Lay of the Land". Richard Ford's Layof the Land interview. Retrieved October 31 2007. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 25. "telegraph.co.uk". I don'twant dyslexia to be an issue. Retrieved July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 26. "Famouspeople with Dyslexia". DyslexiaOnline.com. Retrieved 2007-04-05.
 27. "Last". WashingtonPost.com. 2007-09-09. Retrieved 2007-10-29.
 28. Susan Hampshire, Susan's Story: My Struggle WithDyslexia ISBN 0-312-77966-6
 29. "American eagle latitudes". TheOne and Only Anthony Hopkins. Retrieved July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 30. "Queen's university of Charlotte". John Irving Captivates Sold-out Crowd at Queens. Retrieved July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 31. "Official Bruce JennerWebsite".
 32. "Mirror.co.uk". IKEA king is world's richest man. Retrieved July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 33. "Tough Enough". KeiraKnightley has overcome childhood challenges -- including dyslexia -- tobecome an actress. Yet the 20-year-old says she can't be a role model. Retrieved March 13 2007. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 34. "Telegraph.co.uk". Willem Kolff. Retrieved February 12 2009. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 35. "HOME BUSINESS Magazine". Jay Leno: Leading With His Chin SuccessSecrets from the Host of The Tonight Show. Retrieved July 22006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); line feed character in |work= at position 32 (help)
 36. Logan, Kenny (2005-10-13), "How I tackled 30 years of secret shame", The Times, http://www.timesonline.co.uk/tol/newspapers/sunday_times/scotland/article578354.ece 
 37. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; Print නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 38. Oakenfold - Reading Champion
 39. "BBC News". Profile Jamie Oliver. Retrieved July2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 40. Paul Orfalea & Ann Marsh, Copy This!: Lessonsfrom a Hyperactive Dyslexic who Turned a Bright Idea Into One ofAmerica's Best Companies ISBN 0-7611-3777-7
 41. Appleyard, Bryan (November 27, 2005). "Blizzard of Oz". The Sunday Times Magazine. Retrieved 2006-09-17. {{cite news}}: Check date values in: |date= (help)
 42. "bbc.co.uk". Quinnell's dyslexia triumph. Retrieved August 18 2007. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 43. "Allmusic". Biography. Retrieved July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 44. "bbc.co.uk". Dyslexia. 2002-10-30 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. Retrieved July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 45. සැකිල්ල:Citenews
 46. "The chief executive". Creativelearning: how dyslexic CEOs have turned a weakness into a leadershipstrength. Retrieved July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 47. | http://artsdyslexiatrust.org/ADT-shows.hthttp://www.bbc.co.uk/bbcfour/paintingflowers/generic/jo_self_text.shtml
 48. "lifetimetv.com". Suzanne Somers: The Battling SpiritBehind theBombshell. Retrieved July2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 49. The Heraldnewspaper (Glasgow), 'Sir Jackie, was not diagnosed with dyslexiauntil he was 42'
 50. "Joss Stone Gets In Touch With Witchy Side For Film Debut In'Eragon'". VH1. December 122006. Retrieved 2007-03-04. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 51. "National library ofmedicine". Retrieved July2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); Text "Changing the face ofmedicine" ignored (help)
 52. "USAToday.com". Lindsay Wagnerdefeatsdyslexia. Retrieved July2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 53. "telegraph.co.uk". One day, we'll take over theworld. Retrieved December6 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 54. "Allmusic". Biography. Retrieved July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 55. "The Bubble Burst". biography. Retrieved September 5 2007. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 56. "BenjaminZephaniah: A poet to be seen and heard, BritishCouncil.org".

(26)TINKER M. A. and GOODENOUGH F.L. Mirror reading as a method ofanalysing factors involved in word perception J. Educ. Psych. 1931, 22,493

බාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

Associations and Charities[සංස්කරණය]

Historical[සංස්කරණය]

Research papers, articles and media[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Speech and voice symptoms and signs

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දුර්අක්‍ෂරතාව&oldid=342042" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි