දුර්අක්‍ෂරතාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Part of a series on
දුර්අක්ෂරතාව
(ඩිස්ලෙක්සිඅ') (Dyslexia)
Penrose triangle.svg

and related disorders
Education · Neuropsychology

RELATED CONDITIONS

Acquired dyslexia  · Alexia
Auditory Processing Disorder
Dyscalculia · Dysgraphia
Dyslexia · Dyspraxia

THEORIES

Double deficit · Magnocellular
Perceptual noise exclusion
Phonological deficit

RELATED TOPICS

IDEA · Literacy
Reading acquisition · Spelling
Recording for the Blind & Dyslexic

LISTS

Assessments · Fields
People · Publications
Topics
Fiction · Treatments

තිබූ පුද්ගලයන්[සංස්කරණය]

The following is a list of notable people who have been diagnosed with dyslexia.

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

න්‍යායන් (Theories of developmental dyslexia)[සංස්කරණය]

පරිනාමීය උපකල්පනය (Evolutionary hypothesis)[සංස්කරණය]

දෘෂ්‍ය න්‍යාය (Visual theory)[සංස්කරණය]

අනුමස්තිෂ්ක න්‍යාය (Cerebellar theory)[සංස්කරණය]

ජානමය සාධක (Genetic factors)[සංස්කරණය]

තවද බලන්න[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

 1. Oakes, Keily (2005-07-13). "BBC winner realises writing dream". news.bbc.co.uk. සම්ප්‍රවේශය 2008-12-30.
 2. "Times ofIndia". Aamir praisesAbhishek.
 3. "Room 101 - Marcus Brigstocke GrammarBullies". සම්ප්‍රවේශය August 72007. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 4. "The Orlando Bloom Files". Learning Disability. සම්ප්‍රවේශය July 1 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 5. http://www.lee-ryan.org
 6. "Detroit Free Press". FAMILY, FORDS AND FASTBALLS: Tigersstarter Jeremy Bonderman stays true to small-town, blue-jeans roots. සම්ප්‍රවේශය July 1 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 7. Branson, Richard (1999). "A family that would have killed for eachother. 1950 - 1963". Losing MyVirginity: How I've Survived, Had Fun, and Made a Fortune DoingBusiness My Way (1st Edition ed.). ThreeRivers Press. ISBN 0-8129-3229-3. සම්ප්‍රවේශය 2006-08-30. {{cite book}}: |edition= has extra text (help)
 8. Slaughter, Adele (2001-05-22). "Erin Brockovich scripts victory over dyslexia". USA Today. සම්ප්‍රවේශය 2008-08-25. {{cite news}}: Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
 9. "Obituary (TheGuardian)". සම්ප්‍රවේශය July 25 2008. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 10. "A time to rejoice:Sweden's King Carl XVI Gustaf at 50" by Michael Jagerblom inScandinavian Review, autumn 1996[1]
 11. "Cannell Helps "Cobra"Star Find Ways AroundDyslexia". සම්ප්‍රවේශය October 9 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 12. "Dave Chalk profile at ChalkMedia". සම්ප්‍රවේශය November 11 2007. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 13. "HowCisco's CEO Works theCrowd". සම්ප්‍රවේශය April07 2008. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 14. Cher, The First Time, ISBN 0-684-80900-1
 15. "Books That Made a Difference toAnderson Cooper". As a child, I had a problem reading. I had amild form of dyslexia where I would see some letters backward, and Ihad to go to a special reading instructor'. {{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in: |work= (help)
 16. "MSN". Cruise credits Scientology for his success. සම්ප්‍රවේශය July 22006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 17. "Scifi.com". Interview november 17, 1997. සම්ප්‍රවේශය July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 18. Samuel R. Delany,The Motion of Light in Water: Sex and Science Fiction Writing in theEast Village ISBN 0-8166-4523-X
 19. "Medicine.net". Patrick Dempsey Reveals His Dyslexia. සම්ප්‍රවේශය July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 20. "Dyslexia.tv". AndrewDornenburg. සම්ප්‍රවේශය July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 21. "Cannell Helps "Cobra" Star Find WaysAround Dyslexia". සම්ප්‍රවේශය October 9 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 22. "CNN". Highhurdles didn't stop Fannie Flagg. සම්ප්‍රවේශය July 22006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 23. "Joseph Fiennes".
 24. "RN Book Show -10 June 2007 - Richard Ford's Lay of the Land". Richard Ford's Layof the Land interview. සම්ප්‍රවේශය October 31 2007. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 25. "telegraph.co.uk". I don'twant dyslexia to be an issue. සම්ප්‍රවේශය July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 26. "Famouspeople with Dyslexia". DyslexiaOnline.com. සම්ප්‍රවේශය 2007-04-05.
 27. "Last". WashingtonPost.com. 2007-09-09. සම්ප්‍රවේශය 2007-10-29.
 28. Susan Hampshire, Susan's Story: My Struggle WithDyslexia ISBN 0-312-77966-6
 29. "American eagle latitudes". TheOne and Only Anthony Hopkins. සම්ප්‍රවේශය July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 30. "Queen's university of Charlotte". John Irving Captivates Sold-out Crowd at Queens. සම්ප්‍රවේශය July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 31. "Official Bruce JennerWebsite".
 32. "Mirror.co.uk". IKEA king is world's richest man. සම්ප්‍රවේශය July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 33. "Tough Enough". KeiraKnightley has overcome childhood challenges -- including dyslexia -- tobecome an actress. Yet the 20-year-old says she can't be a role model. සම්ප්‍රවේශය March 13 2007. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 34. "Telegraph.co.uk". Willem Kolff. සම්ප්‍රවේශය February 12 2009. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 35. "HOME BUSINESS Magazine". Jay Leno: Leading With His Chin SuccessSecrets from the Host of The Tonight Show. සම්ප්‍රවේශය July 22006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); line feed character in |work= at position 32 (help)
 36. Logan, Kenny (2005-10-13), "How I tackled 30 years of secret shame", The Times, http://www.timesonline.co.uk/tol/newspapers/sunday_times/scotland/article578354.ece 
 37. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; Print නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 38. Oakenfold - Reading Champion
 39. "BBC News". Profile Jamie Oliver. සම්ප්‍රවේශය July2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 40. Paul Orfalea & Ann Marsh, Copy This!: Lessonsfrom a Hyperactive Dyslexic who Turned a Bright Idea Into One ofAmerica's Best Companies ISBN 0-7611-3777-7
 41. Appleyard, Bryan (November 27, 2005). "Blizzard of Oz". The Sunday Times Magazine. සම්ප්‍රවේශය 2006-09-17. {{cite news}}: Check date values in: |date= (help)
 42. "bbc.co.uk". Quinnell's dyslexia triumph. සම්ප්‍රවේශය August 18 2007. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 43. "Allmusic". Biography. සම්ප්‍රවේශය July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 44. "bbc.co.uk". Dyslexia. 2002-10-30 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 45. සැකිල්ල:Citenews
 46. "The chief executive". Creativelearning: how dyslexic CEOs have turned a weakness into a leadershipstrength. සම්ප්‍රවේශය July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 47. | http://artsdyslexiatrust.org/ADT-shows.hthttp://www.bbc.co.uk/bbcfour/paintingflowers/generic/jo_self_text.shtml
 48. "lifetimetv.com". Suzanne Somers: The Battling SpiritBehind theBombshell. සම්ප්‍රවේශය July2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 49. The Heraldnewspaper (Glasgow), 'Sir Jackie, was not diagnosed with dyslexiauntil he was 42'
 50. "Joss Stone Gets In Touch With Witchy Side For Film Debut In'Eragon'". VH1. December 122006. සම්ප්‍රවේශය 2007-03-04. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 51. "National library ofmedicine". සම්ප්‍රවේශය July2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); Text "Changing the face ofmedicine" ignored (help)
 52. "USAToday.com". Lindsay Wagnerdefeatsdyslexia. සම්ප්‍රවේශය July2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 53. "telegraph.co.uk". One day, we'll take over theworld. සම්ප්‍රවේශය December6 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 54. "Allmusic". Biography. සම්ප්‍රවේශය July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 55. "The Bubble Burst". biography. සම්ප්‍රවේශය September 5 2007. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 56. "BenjaminZephaniah: A poet to be seen and heard, BritishCouncil.org".

(26)TINKER M. A. and GOODENOUGH F.L. Mirror reading as a method ofanalysing factors involved in word perception J. Educ. Psych. 1931, 22,493

බාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

Associations and Charities[සංස්කරණය]

Historical[සංස්කරණය]

Research papers, articles and media[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Speech and voice symptoms and signs

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දුර්අක්‍ෂරතාව&oldid=342042" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි