දුර්අක්‍ෂරතාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Part of a series on
දුර්අක්ෂරතාව
(ඩිස්ලෙක්සිඅ') (Dyslexia)

and related disorders
Education · Neuropsychology

RELATED CONDITIONS

Acquired dyslexia  · Alexia
Auditory Processing Disorder
Dyscalculia · Dysgraphia
Dyslexia · Dyspraxia

THEORIES

Double deficit · Magnocellular
Perceptual noise exclusion
Phonological deficit

RELATED TOPICS

IDEA · Literacy
Reading acquisition · Spelling
Recording for the Blind & Dyslexic

LISTS

Assessments · Fields
People · Publications
Topics
Fiction · Treatments

තිබූ පුද්ගලයන්[සංස්කරණය]

The following is a list of notable people who have been diagnosed with dyslexia.

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

න්‍යායන් (Theories of developmental dyslexia)[සංස්කරණය]

පරිනාමීය උපකල්පනය (Evolutionary hypothesis)[සංස්කරණය]

දෘෂ්‍ය න්‍යාය (Visual theory)[සංස්කරණය]

අනුමස්තිෂ්ක න්‍යාය (Cerebellar theory)[සංස්කරණය]

ජානමය සාධක (Genetic factors)[සංස්කරණය]

තවද බලන්න[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

 1. Oakes, Keily (2005-07-13). "BBC winner realises writing dream". news.bbc.co.uk. සම්ප්‍රවේශය 2008-12-30.
 2. "Times ofIndia". Aamir praisesAbhishek.
 3. "Room 101 - Marcus Brigstocke GrammarBullies". සම්ප්‍රවේශය August 72007. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 4. "The Orlando Bloom Files". Learning Disability. සම්ප්‍රවේශය July 1 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 5. http://www.lee-ryan.org
 6. "Detroit Free Press". FAMILY, FORDS AND FASTBALLS: Tigersstarter Jeremy Bonderman stays true to small-town, blue-jeans roots. සම්ප්‍රවේශය July 1 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 7. Branson, Richard (1999). "A family that would have killed for eachother. 1950 - 1963". Losing MyVirginity: How I've Survived, Had Fun, and Made a Fortune DoingBusiness My Way (1st Edition ed.). ThreeRivers Press. ISBN 0-8129-3229-3. සම්ප්‍රවේශය 2006-08-30. {{cite book}}: |edition= has extra text (help)
 8. Slaughter, Adele (2001-05-22). "Erin Brockovich scripts victory over dyslexia". USA Today. සම්ප්‍රවේශය 2008-08-25. {{cite news}}: Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
 9. "Obituary (TheGuardian)". සම්ප්‍රවේශය July 25 2008. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 10. "A time to rejoice:Sweden's King Carl XVI Gustaf at 50" by Michael Jagerblom inScandinavian Review, autumn 1996[1] සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2015-10-19 at the Wayback Machine
 11. "Cannell Helps "Cobra"Star Find Ways AroundDyslexia". සම්ප්‍රවේශය October 9 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 12. "Dave Chalk profile at ChalkMedia". සම්ප්‍රවේශය November 11 2007. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 13. "HowCisco's CEO Works theCrowd". සම්ප්‍රවේශය April07 2008. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 14. Cher, The First Time, ISBN 0-684-80900-1
 15. "Books That Made a Difference toAnderson Cooper". As a child, I had a problem reading. I had amild form of dyslexia where I would see some letters backward, and Ihad to go to a special reading instructor'. {{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in: |work= (help)
 16. "MSN". Cruise credits Scientology for his success. සම්ප්‍රවේශය July 22006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 17. "Scifi.com". Interview november 17, 1997. සම්ප්‍රවේශය July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 18. Samuel R. Delany,The Motion of Light in Water: Sex and Science Fiction Writing in theEast Village ISBN 0-8166-4523-X
 19. "Medicine.net". Patrick Dempsey Reveals His Dyslexia. සම්ප්‍රවේශය July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 20. "Dyslexia.tv". AndrewDornenburg. සම්ප්‍රවේශය July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 21. "Cannell Helps "Cobra" Star Find WaysAround Dyslexia". සම්ප්‍රවේශය October 9 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 22. "CNN". Highhurdles didn't stop Fannie Flagg. සම්ප්‍රවේශය July 22006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 23. "Joseph Fiennes".
 24. "RN Book Show -10 June 2007 - Richard Ford's Lay of the Land". Richard Ford's Layof the Land interview. සම්ප්‍රවේශය October 31 2007. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 25. "telegraph.co.uk". I don'twant dyslexia to be an issue. සම්ප්‍රවේශය July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 26. "Famouspeople with Dyslexia". DyslexiaOnline.com. සම්ප්‍රවේශය 2007-04-05.
 27. "Last". WashingtonPost.com. 2007-09-09. සම්ප්‍රවේශය 2007-10-29.
 28. Susan Hampshire, Susan's Story: My Struggle WithDyslexia ISBN 0-312-77966-6
 29. "American eagle latitudes". TheOne and Only Anthony Hopkins. සම්ප්‍රවේශය July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 30. "Queen's university of Charlotte". John Irving Captivates Sold-out Crowd at Queens. සම්ප්‍රවේශය July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 31. "Official Bruce JennerWebsite".
 32. "Mirror.co.uk". IKEA king is world's richest man. සම්ප්‍රවේශය July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 33. "Tough Enough". KeiraKnightley has overcome childhood challenges -- including dyslexia -- tobecome an actress. Yet the 20-year-old says she can't be a role model. සම්ප්‍රවේශය March 13 2007. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 34. "Telegraph.co.uk". Willem Kolff. සම්ප්‍රවේශය February 12 2009. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 35. "HOME BUSINESS Magazine". Jay Leno: Leading With His Chin SuccessSecrets from the Host of The Tonight Show. සම්ප්‍රවේශය July 22006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); line feed character in |work= at position 32 (help)
 36. Logan, Kenny (2005-10-13), "How I tackled 30 years of secret shame", The Times, http://www.timesonline.co.uk/tol/newspapers/sunday_times/scotland/article578354.ece 
 37. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; Print නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 38. Oakenfold - Reading Champion[permanent dead link]
 39. "BBC News". Profile Jamie Oliver. සම්ප්‍රවේශය July2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 40. Paul Orfalea & Ann Marsh, Copy This!: Lessonsfrom a Hyperactive Dyslexic who Turned a Bright Idea Into One ofAmerica's Best Companies ISBN 0-7611-3777-7
 41. Appleyard, Bryan (November 27, 2005). "Blizzard of Oz". The Sunday Times Magazine. සම්ප්‍රවේශය 2006-09-17. {{cite news}}: Check date values in: |date= (help)
 42. "bbc.co.uk". Quinnell's dyslexia triumph. සම්ප්‍රවේශය August 18 2007. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 43. "Allmusic". Biography. සම්ප්‍රවේශය July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 44. "bbc.co.uk". Dyslexia. 2002-10-30 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 45. සැකිල්ල:Citenews
 46. "The chief executive". Creativelearning: how dyslexic CEOs have turned a weakness into a leadershipstrength. සම්ප්‍රවේශය July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 47. | http://artsdyslexiatrust.org/ADT-shows.hthttp://www.bbc.co.uk/bbcfour/paintingflowers/generic/jo_self_text.shtml[permanent dead link]
 48. "lifetimetv.com". Suzanne Somers: The Battling SpiritBehind theBombshell. සම්ප්‍රවේශය July2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 49. The Heraldnewspaper (Glasgow) සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2012-05-30 at archive.today, 'Sir Jackie, was not diagnosed with dyslexiauntil he was 42'
 50. "Joss Stone Gets In Touch With Witchy Side For Film Debut In'Eragon'". VH1. December 122006. සම්ප්‍රවේශය 2007-03-04. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 51. "National library ofmedicine". සම්ප්‍රවේශය July2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); Text "Changing the face ofmedicine" ignored (help)
 52. "USAToday.com". Lindsay Wagnerdefeatsdyslexia. සම්ප්‍රවේශය July2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 53. "telegraph.co.uk". One day, we'll take over theworld. සම්ප්‍රවේශය December6 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 54. "Allmusic". Biography. සම්ප්‍රවේශය July 2 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 55. "The Bubble Burst". biography. සම්ප්‍රවේශය September 5 2007. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 56. "BenjaminZephaniah: A poet to be seen and heard, BritishCouncil.org".

(26)TINKER M. A. and GOODENOUGH F.L. Mirror reading as a method ofanalysing factors involved in word perception J. Educ. Psych. 1931, 22,493

බාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

Associations and Charities[සංස්කරණය]

Historical[සංස්කරණය]

Research papers, articles and media[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Speech and voice symptoms and signs

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දුර්අක්‍ෂරතාව&oldid=592298" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි