දත්ත

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

දත්ත යනු යම්කිසි විචල්‍යයක හෝ විචල්‍යයන් ගණනාවක ප්‍රමාණාත්මකaaaw හෝ ගුණාත්මක ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන තොරතුරු වේ. එසේම පරිගණකය තුළ, සැකසීමට භාජන නොවූ දෑ දත්ත (qdata) ලෙස ද හැඳින්විය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස යම් පෙළ ක් (Text), අගය ක් (Value), රූපය ක් (Image) යනාදිය දත්ත ලෙස හැඳින්විය හැකිය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දත්ත&oldid=343840" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි