ටාට්‍රසින්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
Chemical structure of tartrazine, C16H9N4Na3O9S2
Space-filling model of tartrazine - the sodium ions are shown in purple.

ටාට්‍රසින් (Tartrazine) (හෙවත් E102 හෙවත් FD&C Yellow 5) යනු කෘතිම ලෙමන් කහ පැහැති azo වර්ණකයකි.ආහාර වර්ණකයක් ලෙස බහුලව භාවිතා කෙරේ. මෙය නිපදවන්නේ ගල් අඟුරු වලිනි. It is water soluble[1] and has a max absorbance in an aqueous solution at 427±2[2] nm.

තවමත් බොහෝ රටවල කාතිම කෑම වර්ග සඳහා මෙය යොදන්නේ ඉතාමත් අඩු මිල වර්ණකයක් බැවිනි.[තහවුරු කරන්න] - obviously used for yellow, but can also be used with E133 Brilliant Blue FCF (FD&C Blue 1) or E142 Green S to produce various green shades.

ටාට්‍රසින් වෙනුවට භාවිතා කලහැකි සෞඛ්‍යට හානිකර නොවන වර්ණක නම්.... ඇනාටෝ(annatto), මෝල්ට් (malt) වර්ණය, බීටාකැරොටීන් (betacarotene) (see Sensitivities & Intolerance, below).

Products containing tartrazine[සංස්කරණය කරන්න]

ආහාර[සංස්කරණය කරන්න]

ධනවත් රටවල් ටාට්‍රසින් භාවිතයට සීමා පනවමා ඇතත් ලංකාවේ තවමත් සීමා රහිතව බහුලව භාවිතා කරයි.

නිදසුන් කිහිපයක්....

බිස්කට්, cotton candy, කාබනීකෘත බීම, ටිපි ටිප්, flavored chips යෝගට්, cereals (corn flakes, muesli, etc.), cake mixes, pastries, custard powder, soups (particularly instant or "cube" soups), sauces, some rices (like paella, risotto, etc.), kool-aid,Gatorade, ice cream, ice lollies, candy, chewing gum, marzipan, ජෑම්, jelly, gelatins, marmalade, mustard, horseradish, noodles, pickles and other pickled products, certain brands of fruit squash, fruit cordial, chips, tim tams, and many convenience foods together with glycerin, lemon and honey products.

Non-food products[සංස්කරණය කරන්න]

Soaps, cosmetics, shampoos and other hair products, moisturizers, crayons and stamp dyes.

Medications[සංස්කරණය කරන්න]

Vitamins, antacids, medicinal capsules and certain prescription drugs.

Sensitivities and intolerance[සංස්කරණය කරන්න]

Tartrazine appears to cause the most allergic and intolerance reactions of all the azo dyes, particularly among asthmatics and those with an aspirin intolerance.[3] Symptoms from tartrazine sensitivity can occur by either ingestion or cutaneous exposure to a substance containing tartrazine.[තහවුරු කරන්න]

A variety of immunologic responses have been attributed to Tartrazine ingestion, including anxiety, migraines, clinical depression, blurred vision, itching, general weakness, heatwaves, feeling of suffocation, purple skin patches, and sleep disturbance.[තහවුරු කරන්න] Some claim to experience symptoms of tartrazine sensitivity even at extremely small doses, and up to 72 hours after exposure.[තහවුරු කරන්න] In children, asthma attacks and hives have been claimed, including supposed links to thyroid tumors, chromosomal damage, hives, and hyperactivity. [4]

The mechanism of sensitivity is obscure and has been called pseudoallergic. The prevalence of tartrazine intolerance is estimated at roughly 360,000 Americans affected, about 0.12% of the general population.[තහවුරු කරන්න] According to the FDA, tartrazine causes hives in fewer than 1 in 10,000 people, or 0.01%.[5]

Some researchers have linked tartrazine to childhood Obsessive-compulsive disorder and hyperactivity.[6]

It is not clear to what extent these problems can be specifically linked to tartrazine in affected individuals. The existence of a sensitivity reaction is well-known, but the existence of more extreme effects remain controversial. The incidence of tartrazine intolerance is fairly low as as indicated above, and there is much controversy about whether tartrazine has ill effects on individuals who are not clearly intolerant.

Total avoidance is the most common way to deal with tartrazine sensitivity,[7] but progress has been made in reducing people’s tartrazine sensitivity in a study of people who are simultaneously sensitive to both aspirin and tartrazine.[8]

Possible health effects[සංස්කරණය කරන්න]

On 6 September 2007, the British Food Standards Agency revised advice on certain artificial food additives, including E102.

Professor Jim Stevenson from Southampton University, and author of the report, said: "This has been a major study investigating an important area of research. The results suggest that consumption of certain mixtures of artificial food colours and sodium benzoate preservative are associated with increases in hyperactive behaviour in children.

"However, parents should not think that simply taking these additives out of food will prevent hyperactive disorders. We know that many other influences are at work but this at least is one a child can avoid."

The following additives were tested in the research:

 • Sunset yellow (E110) - Coloring found in squashes
 • Carmoisine (E122) - Red coloring in jellies
 • Tartrazine (E102) - New coloring in lollies, fizzy drinks
 • Ponceau 4R (E124) - Red coloring
 • Sodium benzoate (E211) - Preservative
 • Quinoline yellow (E104) - Food coloring
 • Allura red AC (E129) - Orange / red food dye[9]

On 10 April 2008, the Foods Standard Agency called for a voluntary removal of the colors (but not sodium benzoate) by 2009.[10] In addition, it recommended that there should be action to phase them out in food and drink in the European Union (EU) over a specified period.[11]

නීති රීති[සංස්කරණය කරන්න]

Because of the problem of tartrazine intolerance, the United States requires the presence of tartrazine to be declared on food and drug products (21 CFR 74.1705, 21 CFR 201.20) and also the color batch used to be pre-approved by the FDA.[5] The FDA regularly seizes products found to be containing undeclared tartrazine or if declared but not tested by them or even if labelled other than FD&C yellow 5, these have often included Chinese "egg noodles."[1]

The use of tartrazine is banned in Norway, and was also banned in Austria and ජර්මනිය until the ban was overturned by a යුරෝපියානු සංගමය directive[තහවුරු කරන්න].

The United Kingdom's Food Standards Agency called in April 2008 for a voluntary phase-out of Tartrazine along with five other colorings, due to a reported link with hyperactivity in children.[12]

Organic foods typically use betacarotene as an additive when yellow color is desired and more use has been made of Annatto (E160b) for non-organic foods.


References[සංස්කරණය කරන්න]

 1. http://www.sciencelab.com/xMSDS-Tartrazine-9927619
 2. Log In (ACS Publications)
 3. E102 Tartrazine, FD&C yellow No.5. UK Food Guide. සම්ප්‍රවේශය 2007-11-30. 
 4. Food Reactions website
 5. 5.0 5.1 Does FD&C Yellow No. 5 cause any allergic reactions?. United States Food and Drug Administration. සම්ප්‍රවේශය 2007-10-20. 
 6. Synthetic food coloring and behavior: a dose respo...[J Pediatr. 1994] - PubMed Result
 7. Tartrazine sensitivity. [Am Fam Physician. 1990] - PubMed Result
 8. PubMed 6721262
 9. Parents warned of additives link
 10. BBC Europe-wide food colour ban call 10 April 2008
 11. FSA Board discusses colours advice 10 April 2008
 12. "Europe-wide food colour ban call". BBC News. April 10, 2008. http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7340426.stm. 

External links[සංස්කරණය කරන්න]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ටාට්‍රසින්&oldid=325866" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි