ට්‍රාර්සා කලාපය (මොරිටේනියාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
ට්‍රාර්සා හි දෙපාර්තමේන්තු

ට්‍රාර්සා යනු නිරිතදිග මොරිටේනියාවේ කලාපයකි. එහි අගනුවර රොසෝ ය. අනෙකුත් ප්‍රධාන නගර සහ නගර අතර මෙඩර්ඩ්‍රා සහ බුටිලිමිට් ඇතුළත් වේ. ට්‍රාර්සා මායිම් වන්නේ උතුරින් ඉන්චිරි සහ අද්රාර්, නැගෙනහිරින් බ්‍රක්නා සහ දකුණින් සෙනගල් රටයි. අත්ලාන්තික් සාගරයේ එහි බටහිර වෙරළ තීරයට බාධා කරන්නේ මොරිටේනියානු අගනුවර වන නූවාක්චෝට් පමණි, එය කලාපය සම්පූර්ණයෙන්ම වට කර ඇත.

රොසෝ හි ගංවතුර (2010)

2013 දී, කලාපයේ ජනගහනය 272,773 ක් වූ අතර, 2011 හි 345,076 ට සාපේක්ෂව. කාන්තාවන් සියයට 47.79 ක් සහ පිරිමි සියයට 52.21 ක් විය.

2008 දී ක්‍රියාකාරකම් අනුපාතය 42.60 ක් වූ අතර ආර්ථික යැපුම් අනුපාතය 0.99 ක් විය. වයස අවුරුදු 15 සහ ඊට වැඩි පුද්ගලයින් සඳහා සාක්ෂරතා අනුපාතය සියයට 79.0 කි.