ග්ලූකෝස්

විකිපීඩියා වෙතින්

ග්ලූකෝස් යනු C6H12O6 යන අණුක සූත්‍රය සහිත සරළ සීනි වර්ගයකි. සත්ත්වයන්ගේ රුධිරයෙහි රුධිර සීනි ලෙසින් ග්ලූකෝස් සංසරණය වෙයි. ප්‍රභාසංස්ලේෂණය තුලදී ජලය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වෙතින් එය තැනෙන අතර, සූර්යාලෝකය වෙතින් එය සඳහා ශක්තිය ලබා ගනියි. මෙම ශක්තිය මුදා හරිනු ලබන, ප්‍රභාසංස්ලේෂණ ප්‍රතික්‍රියාවෙහි ප්‍රතිවර්තනය, සෛලීය ශ්වසනය සඳහා ශක්ති ප්‍රභවයකි. ජීවියාට අවශ්‍ය විටෙකදී භාවිතයට ගනු සඳහා, ශාක තුල පිෂ්ටය ලෙසින්ද සත්ත්වයන් තුල ග්ලයිකොජන් ලෙසින්ද, බහුඅවයවයක් ලෙසින් ග්ලූකෝස් ගබඩා කෙරෙයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ග්ලූකෝස්&oldid=387850" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි