කෙලවල්ලා

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/සැකිල්ල:Taxonomy/Thunnus|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}

කෙලවල්ලා
colspan=2 style="text-align:center; border: 1px solid red; background-color:transparent" Conservation status
Scientific classification e
Unrecognized taxon (fix): Thunnus
Subgenus: Neothunnus
Species: T. albacares
Binomial name
Thunnus albacares
Bonnaterre, 1788
colspan=2 style="text-align:center; border: 1px solid red; background-color:transparent"


ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

References[සංස්කරණය]

Footnotes[සංස්කරණය]

  1. සැකිල්ල:IUCN2011.2
  2. DR. VINCE SINNING and Alex Kasten, Research Assistant. "Nauru Press Releases". Un.int. සම්ප්‍රවේශය 2010-09-22. 
"http://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කෙලවල්ලා&oldid=271245" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි