කාඩ් ක්‍රීඩා

විකිපීඩියා වෙතින්

කාඩ් ක්‍රීඩා යනු කාඩ් භාවිතයෙන් කෙරෙන ඕනෑම ක්‍රීඩාවකි. සාමාන්‍යයෙන් මේ සඳහා කිසියම් වර්ගයක් කාඩ් කුට්ටමක් භාවිතා කෙරෙන අතර බොහෝ ක්‍රීඩා සඳහා ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් හෝ වැඩි ගණනක් සහභාගී වේ. සාමාන්‍යයෙන් කාඩ් කුට්ටමක් ලෙසින් හඳුවන්නේ කාඩ් 52කින් සමන්විත බූරුවා කාඩ් කුට්ටමයි. මෙම කාඩ් කුට්ටම කාඩ් ක්‍රීඩා බොහෝමයක් සඳහා යොදා ගන්නකි.

සම්මත කාඩ් කුට්ටම[සංස්කරණය]

සම්මත කාඩ් කුට්ටමක කාඩ් 54ක් අඩංගු වේ. නමුත් එයින් 2ක් ජෝකර් කාඩ් වන අතර ඒවා සැලකිල්ලට නොගෙන කාඩ් 52 ලෙසින්ද කාඩ් කුට්ටම කාඩ් ප්‍රමාණය කියනු ලැබේ.

කාඩ් ක්‍රීඩා කිහිපයක්[සංස්කරණය]

සම්මත කාඩ්කුට්ටම භාවිතා කරන[සංස්කරණය]

වෙනත් කාඩ් කුට්ටමක් භාවිතා කරන[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කාඩ්_ක්‍රීඩා&oldid=210042" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි