ඕමි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඕමි යනු කාඩ් ක්‍රීඩාවකි. පිල් දෙකකට බෙදී ක්‍රීඩා කරන මෙම ක්‍රීඩාව සඳහා 4 දෙනෙක් සහභාගී වේ. මේ සඳහා සාමාන්‍යය කාඩ් කුට්ටමක ඇති කාඩ් 52න් 7 සිට A දක්වා ඇති කාඩ් භාවිතයට ගනී. අනෙක් කාඩ් සියල්ල කැට එනම් මුදල් හෝ ගෙවීම් කරන ක්‍රමය සඳහා යොදා ගනී.

ක්‍රීඩාව කරන ආකාරය[සංස්කරණය]

එක් අයෙකුට කාඩ් 4 බැගින් පළමු වටයේ කාඩ් බෙදනු ලැබේ. පළමුව කාඩ් ලැබුණු ක්‍රීඩකයා තුරුම්පු නම් කිරීම සිදු කරයි. ඔහු එසේ කරන්නේ තමාට වාසි එසේත් නැතනම් ජයග්‍රහණ ලබා ගත හැකි අවස්ථාවන් ගැන සැලකීමෙනි. ඊට පසුව අනෙත් කාඩ් සියල්ලද එක් අයෙකුට 4 බැගින් බෙදා දමනු ඇත. පළමුව කාඩ් ලැබුණු තැනැත්තා විසින් කාඩ් ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරයි. දෙවන ක්‍රීඩකයාට සමාන වර්ගයේ කාඩ්පතක් වේ නම් එය ඉදිරිපත් කල යුතු වෙයි. නැත්නම් තුරුම්පුවක් මගින් වාසිය තමාගේ පිළ වෙතට ලබා ගත හැකිය. මෙසේ ක්‍රීඩාවාරය අවසානයේදී එක් එක් පිළ ලබා ගත් ගොඩවල් ගණන සලකා බැලේ. තුරුම්පු කියූ පිළ විසින් ගොඩවල් 5ක් හෝ වැඩි ගණනක් ලබා ගත්තේ වී නම් ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරයි. පිල් දෙකම 4 බැගින් ගත්තේ වී නම් සෙපෝරු අවස්ථාවක් උදා වේ.

ආරම්භයේදී එක් පිලකට කැට 10 බැගින් එනම් ක්‍රීඩාවට නොගන්නා කාඩ් 10 බැගින් ලැබේ. ජය පරාජය අනුව තමන්ගේ පිළට හෝ තමන්ගේ පිළෙන් කැට අනෙක පිළට ලබා දිය යුතු වේ.

කාඩ්වල වටිනාකම[සංස්කරණය]

වැඩිම වටිනාකමක් ඇත්තේ A සඳහාය. ඊළඟට K, Q, J ආදී වශයෙන් 7 සඳහා අවම අගයක් පවතී.

වටිනාකම වැඩි කාඩ්
පතේ සිට අඩුවන අයුරින්
A
K
Q
J
10
9
8
7

නීති[සංස්කරණය]

 • දැනට ක්‍රියාත්මක වාරයේදී සක්‍රිය කාඩ් පත් වර්ගයේ එකක් තමා සතුව ඇත්නම් එය ඉදිරිපත් කල යුතු වෙයි.
 • තුරුම්පු කියූ පිළ ගොඩවල් 5 ලබා ගත්තේ නම් ඔවුන් ජයග්‍රහණය ලබයි.
 • පිළ් දෙකම ගොඩවල් 4ක් ගත්තේ නම් වාරය අවලංගු වේ.
 • තුරුම්පු කියූ පිළ ජය ලබුවේ නම් කැට කොලවලින් එකක් අන් පිළෙන් ඔවුනට දිය යුතුය.
 • තුරුම්පු කියූ පරාදය ලබුවේ නම් කැට කොලවලින් දෙකක් අන් පිළෙට දිය යුතුය.
 • කපෝතියකදී කාඩ් 3ක් ලැබේ.


සිංහල වදන්[සංස්කරණය]

 • A - ආසියා
 • K - හේරා (රජා)
 • Q - පොරව /පොරෝ (රැජිණ)
 • J - බූරුවා (ජැක්)
 • ♦ - රුවිත
 • ♣ - කලාබර
 • ♥ - හාරත
 • ♠ - (ඉ)ස්කෝප්ප

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඕමි&oldid=425174" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි