ක්‍රි.පූ. 14

විකිපීඩියා වෙතින්
(ක්‍රිපූ 14 වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
සහශ්‍රවර්ෂය: ක්‍රිපූ  1 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: ක්‍රිපූ  2 වන සියවසක්‍රිපූ  1 වන සියවස1 වන සියවස
දශක: ක්‍රිපූ  40ගණන්  ක්‍රිපූ  30ගණන්  ක්‍රිපූ  20ගණන්  – ක්‍රිපූ  10ගණන් –  ක්‍රිපූ  0ගණන්  0ගණන්  10ගණන්
වසර: ක්‍රිපූ  17 ක්‍රිපූ  16 ක්‍රිපූ  15ක්‍රිපූ  14ක්‍රිපූ  13 ක්‍රිපූ  12 ක්‍රිපූ  11

ක්‍රිපූ 14 වසර යනු, එක්කෝ, ජූලියානු දින දසුන (මූලාශ්‍ර එකිනෙකට පරස්පර වෙති, වැඩි විස්තර සඳහා අධික අවුරුදු දෝෂය බලන්න) ප්‍රකාර බ්‍රහස්පතින්දා දිනයකින් හෝ සිකුරාදා දිනයකින් හෝ ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් හෝ බදාදා දිනයකින්, බ්‍රහස්පතින්දා දිනයකින් හෝ සිකුරාදා දිනයකින් හෝ ඇරඹෙන අධික අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දර්ශනය දක්වනු ඇත) හෝ ප්‍රලම්බිත ජූලියානු දින දසුන ප්‍රකාර අඟහරුවාදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් හෝ වෙයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්‍රි.පූ._14&oldid=277037" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි