කණ්ටකීය රජ්ජුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
කශේරු ස්තම්භයෙහි කැදලිව ඇති කණ්ටකීය රජ්ජුව
කණ්ටකීය රජ්ජුව වෙත සමීප බැල්මක්
ග්‍රෛවී කණ්ටකීය රජ්ජුව ඔස්සේ හරස්-කඩක්
ධුසර පදාර්ථයේ රෙක්සඩ් ශරාව
Spinal cord development of the alar and basal plates
කණ්ටකීය රජ්ජු කාර්ෂයන්

කණ්ටකීය රජ්ජුව යනු මොළයෙහි (විශේෂිත වශයෙන් මජ්ජනයෙහි ) සිට විහිදෙන, දිගු, සිහින්, නළාකාර ස්නායු පටක සහ ආධාරක සෛල ගොන්නකි .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කණ්ටකීය_රජ්ජුව&oldid=129526" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි