එබවලපිටිය පුරාණ ගල් පාලම

විකිපීඩියා වෙතින්
එබවලපිටිය පුරාණ ගල් පාලම
එබවලපිටිය පුරාණ ගල් පාලම is located in ශ්‍රී ලංකාව
එබවලපිටිය පුරාණ ගල් පාලම
එබවලපිටිය පුරාණ ගල් පාලම
ශ්‍රී ලංකාව තුළ පිහිටීම
පිහිටීමකුරුණෑගල
ඛණ්ඩාංක7°43′56″N 80°13′45″E / 7.7320898002°N 80.2291846071°E / 7.7320898002; 80.2291846071ඛණ්ඩාංක: 7°43′56″N 80°13′45″E / 7.7320898002°N 80.2291846071°E / 7.7320898002; 80.2291846071
ගෘහනිර්මාණ ශිල්පය
ගෘහනිර්මාණ තොරතුරුගල් පාලම

එබවලපිටිය පුරාණ ගල් පාලම, ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි පුරාණ ගල් පාලමකි.[1]

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "Ruins of Ebawalapitiya Gal Palama (Stone Bridge) over Deduru Oya – එබවලපිටිය පුරාණ ගල් පාලම නටබුණ්". සම්ප්‍රවේශය 2022-11-18.