උදවු:ජංගම පිවිසුම

විකිපීඩියා වෙතින්

විකිපීඩියා (ජංගම) - විකිපීඩියාව ජංගම දුරකතනයෙන් නැරඹීම සදහා මෙතන ඔබන්න

විකිපීඩියාව නිස්තර උපක්‍රම (උදාහරණ ලෙස, ජංගම දුරකතනය සහ PDA) මගින් නැරඹීමේ හැකියාවක්ද ඇත. ක්‍රම කීපයක් මෙය සදහා පවතින අතර ඒ එක එකක් සදහා වාසි සහ අවාසි තිබෙයි.

ස්ථාවර අඩවිය[සංස්කරණය]

ප්‍රධාන භාවිතය සදහා ගවේෂකයක් පිහිටුවාගෙන ඇත්නම්, එය විකිපීඩියාවෙහි ප්‍රධාන අඩවිය නැරඹීම සදහා භාවිතා කල හැක, එසේම ගවේෂකයෙහි සීමාවන් මත සංස්කරණය කිරීම සදහාද භාවිතා කල හැක. සමහර ගවේෂකවල පරිශීලක මෝස්තරය සහ අභිරුචි ජංගම නිස්තර සදහා අනුවර්තනය කල යුතුවේ. උදාහරණයක් ලෙස, ඇතැම් විට හෝ නොවිට යාත්‍රණ උකසනැගීම් ජංගම උපාංගය මත කිට්ටු වෙයි.

නිල මාර්ගගත සංස්කරණය[සංස්කරණය]

ගොනුව:Wikipedia-m-mobile-si.jpg
අයිපොඩ් ටච් මත විකිපීඩියා ජංගම අඩවිය

සිංහල විකිපීඩියාවෙහි නිල මාර්ගගත සංස්කරණය සදහා සහය දක්වන පරිශීලක ජංගම උපාංග ස්වයංක්‍රියව විකිපීඩියාවෙහි ජංගම වෙබ් අතුරුමුහුණත වෙත යොමු වෙනු ඇත.

ජංගම සංස්කරණය විකිපීඩියාවෙහි සියලුම භාෂා සදහා ලබා ගත හැක. එය සක්‍රිය ලෙස සංවර්ධනය කර ඇති අතර, සහය දැක්වීම  සහ පරිවර්තනය කිරීමද කර ඇත. මෙහිදී සංස්කරණය කිරීම් තවම කල නොහැකි අතර සංස්කරණය කිරීම් සදහා ඔබට තුන්වෙනි පාර්ශවයේ විසදුමක් විකල්පයක් ලෙස භාවිත කිරීමට සිදුවේ. If you don't like using the mobile interface, you can navigate to the actual Wikipedia or choose to disable the mobile interface permanently on your device. You can find these options at the bottom of any page. If you have permanently disabled the automatic redirect to the mobile interface and have since changed your mind, you can use the activation page, to restore the automatic redirect behavior. (Note: some users have reported that the activation page does not work for them [1]

යම්තම් අකුරු වරදවා ලියන කොන්දේසි සදහා අක්ෂර වින්‍යාස ව්‍යංගයක් දී නොමැති විට.

ඔපෙරා මිනි[සංස්කරණය]

ඔපෙරා මිනි 5 මත විකිපීඩියා ජංගම අඩවිය.

බොහෝමයක් පැරණි දුරකතනවල ඇත්තේ දුර්වල ගවේශකයන් වේ. ඔබේ දුරකතනය සතුව Java ME ඇත්නම්, ඔපෙරා මිනි වැඩසටහන ඔබේ දුරකතනය මත පිහිටුවා ගැනීම කල හැක, ඔපෙරා මිනි යනු Java ME මත පදනම් වූ ජංගම දුරකතන සදහා සාදන ලද අන්තර්ජාල ගවේශකයකි. ඔපෙරා මිනි සතුව එහිම ගොඩ නගන ලද විකිපීඩියා ගවේෂණ පහසුකමක් ඇත.

නිල අයිෆෝන් වැඩසටහන[සංස්කරණය]

The official iPhone application from the Wikimedia Foundation is Wikipedia Mobile. It is free and provides a read-only version of Wikipedia, that is very similar to the mobile web version of Wikipedia. It also allows you to find geotagged articles near your current location.

තුන්වෙනි පාර්ශවයේ වෙබ් අඩවි ඔස්සේ ජංගම පිවිසුම[සංස්කරණය]

බොහෝ පරිශීලකයන් සහ විකාශකයන් විවිධ ජංගම උපාංග ඔස්සේ විකිපීඩියාව කියවීම සදහා විවිධ වූ වෙබ් අඩවි තනා ඇත.

වැපීඩියා[සංස්කරණය]

One of the most prominent Wikipedia portals for mobile devices is Wapedia. Having started in August 2004, Wapedia offers the recent version of every article. Next to Wikipedia, it can provide access to the sister projects Wiktionary, Wikiquote and many other popular wikis. Wapedia pages currently contain advertisements inserted by the site's owners.[2] It supports a wide range of devices and even some of the oldest mobile devices can be used to access Wikipedia trough this website.

සෙවන්වල්[සංස්කරණය]

Sevenval AG offers a free real-time transformation of the current Wikipedia. The link to the service is http://wikipedia.7val.com. It offers a full-blown version of Wikipedia for all kinds of mobile devices. This enables mobile users to edit articles and administer their personal accounts. Wikipedia's sister projects – Wiktionary, etc. – can be accessed via this service as well. 50 languages of Wikipedia are supported. [3]

The following features are currently available.

  • Device recognition of mobiles, smartphones, PDAs, etc., which enables the individualized adaptation of the presentation transmitted to different types of devices.
  • Complete administration of articles including editing*, history, discussions, etc.
  • Complete administration of user accounts and automatic login if cookies are allowed.
  • Automatic language recognition at wikipedia.7val.com.
  • Direct access to 50 language by using a URL prefix, for example http://en.wikipedia.7val.com for English and http://fi.wikipedia.7val.com for Finnish. A list of languages can found here.

* Editing is currently disabled on the English wikipedia due to the service being blocked as an open proxy.

හව්හව්[සංස්කරණය]

A free real-time mobile-adapted Wikipedia browser provided by HAWHAW at http://mobile.wikipedia.org minimizes images and presents article text in pieces of approximately 7kb to facilitate transfer. In standard browser, often hundreds of kb are transfered when opening an article. HAWHAW is suitable for slow or expensive Internet access, as well as devices with a small screen, but may well be used in all conditions to get a quick introduction to various concepts, which is usually provided in the first 7kb, making downloading of further pieces mostly unnecessary.

HAWHAW stands for HTML and WML hybrid adapted Webserver

It does not give spelling suggestions for slightly misspelled terms, and does not support tables.

පීඩියාපහොන්[සංස්කරණය]

A computer-generated audio (speech synthesis) version of all Wikipedia articles is provided by the Pediaphon service. It is usable on- and off-line with common MP3 players, PDAs, cell phones (WAP) and with every phone via voice call. Pediaphon can be used as a location-based service.

මිනිවිකී[සංස්කරණය]

Miniwiki is a simple mobile site for Pocket PC and Palm device. It synchronizes its content with Wikipedia at real time.

බැබල්සර්වර්[සංස්කරණය]

Automatic conversion from HTML to WML is not really a «version» of wikipedia, but is still worth mentionning. Some projects offer transcoding software (e.g. Coldjava's h2W servlet), while others offer the transcoding online and on the fly (e.g. BabelServer).

වැඩසටහන්[සංස්කරණය]

අයිෆෝන් වැඩසටහන්[සංස්කරණය]

Many iPhone applications exist for browsing Wikipedia. All the applications so far are read-only versions of Wikipedia. Currently, the only way to edit Wikipedia on an iPhone is to access it via Safari. The links will open the iTunes Store:

Name Price Can edit? Notes
Wikipedia Mobile Free No Official Wikipedia iPhone application
WikiGear Free Free No Different interface, specially designed for multilingual users. Offline version in development.
Wapedia Free No
WikiPDA $0.99 No
Wikiamo Free No
Daily Wiki Free No
WikiWiki Free No
Wiki! lite Free No
Wiki! pro $0.99 No
Simplepedia Free No
Simplepedia Plus $1.99 No
Wikipanion Free No
Wikipanion Plus $4.99 No
iWiki $1.99 No
Icy Wiki $2.99 No
Wiki Offline $1.99 No
Wiki Encyclopedia $1.99 No
Encyclopedia $2.99 No
TiniWiki encyclopedia $5.99 No
Wikipedia Offline $8.99 No Specially designed for offline access and late night viewing
All Of Wikipedia – Offline $9.99 No Specially designed for offline access
Respotter Wiki Free No Shows geotagged articles in Google Maps
WikiRadar Free No Searches for geotagged articles near your current location
WikiAround Free No Searches for geotagged articles near your current location
Wikihood Free No Searches for geotagged articles near your current location
Wikihood Plus $4.99 No Searches for geotagged articles near your current location
WikiMe $0.99 No Searches for geotagged articles near your current location
NearestWiki $1.99 No Searches for geotagged articles near your current location
WikiTrend $0.99 No Shows most accessed articles from the past few hours
Wiki Hunt $1.99 No Game where goal is to get from one random article to another in the least amount of clicks
WikiQuiz Lite Free No Game where you must read articles with the titles omitted and guess the article titles
WikiQuiz $0.99 No Game where you must read articles with the titles omitted and guess the article titles
Wikipedia Random Article of the Day $0.99 No Provides a random article
WikiFlow Free No "Random Wikipedia articles flow in and out of the screen"
Wiki Tap Free No Search several sites including YouTube, Wikipedia and dictionaries
WikiSnail $0.99 No "WikiBrowser" designed for MediaWiki wikis (including Wikipedia)

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් වැඩසටහන්[සංස්කරණය]

බ්ලැක්බෙරි වැඩසටහන්[සංස්කරණය]

සිම්බියන් වැඩසටහන්[සංස්කරණය]

වින්ඩෝස් මොබයිල් වැඩසටහන්[සංස්කරණය]

බහුකරළි වැඩසටහන්[සංස්කරණය]

බූප්සි[සංස්කරණය]

A read only version of Wikipedia is available at http://wikipedia.boopsie.com/. This mobile phone download supports BlackBerry, Windows Mobile, Palm OS, Symbian S60, J2ME, Android, and iPhone. (A BREW version is available but must be side-loaded.)

විකීපොක්[සංස්කරණය]

WikiPock for Windows Mobile screenshots

WikiPock is a mobile application that provides offline access to all Wikipedia articles in 22 languages for Windows Mobile, BlackBerry, Android and Symbian OS mobile phones. All the articles are stored in the mobile phone's memory.

විමර්ශණ[සංස්කරණය]

  1. [1]Wikipedia:Enable mobile version Talk Page
  2. Wapedia.mobi - Homepage. Retrieved 2010-02-18.
  3. "Sevenval: Wikipedia:". සම්ප්‍රවේශය 2008-02-25.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උදවු:ජංගම_පිවිසුම&oldid=649088" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි