උණම්බුවේ කඩුකෝන් වලව්ව

විකිපීඩියා වෙතින්

කළුතර නින්දගම් ලත් කෝට්ටේ රජ පවුල ට අයත් සීතාවක ධර්ම බණ්ඩාර කුමරුවාගේ පුතුගේ දියණියක වූ කඩුකෝන් බිසෝ බණ්ඩාර කුමරියගෙන් පැවතෙන බණ්ඩාරවලියට අයත් පෙළපත පසු කාලයේදී උණම්බුවේ රජ පෙළපතින් විවාහ හරහා උණම්බුවේ කඩුකෝන් මුදියන්සෙලාගේ නාමයෙන් මෙම පළාතේ ව්‍යාප්ත වූ අතර දහනව වන සියවසේ මැද භාගයේ වලපනේ පළාතේ රටේ රටේ මහත්තයා වූ යකුන්දූවේ කඩුකෝන් බණ්ඩාර මුදියන්සේ රාළහාමිලාගේ ටිකිරි බණ්ඩා රාළහාමි විසින් ඉදිකළ හතර පල නිවස කඩුකෝන් වලව්ව නමින් වලපනේ පළාත පුරා ප්‍රචලිත විය. වලපනේ උල්ලෑපොල වත්තේ පැවති එම ගෘහය කාළයාගේ ඇවෑමෙන් විනාශ වී ඇති අතර එම පෙළපත ලංකාව පුරා ව්‍යාප්ත වී තිබේ. හැටහත් නමක් බණ්ඩාර දේවතාවුන් අතර වන්දනාවට පාත්‍ර වෙන අළුත් උණම්බුවේ දේවතා බණ්ඩාර මෙම පෙළපතේ ආරම්භක කුල දේවතාවා ලෙසින් පිළිගැනේ.