ඉන්ද්‍රයිකා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සෙෙල ජීවවිද්‍යාව
සත්ව සෙෙලය
Animal Cell.svg

කාබනික අණු සමූහයක් එක්වී සෑදෙන, අකාබනික ද්‍රව්‍ය සහිත, යම් නිශ්චිත ව්‍යුහයක් සහ කෘත්‍යයක් සහිත, සෛලයක් තුල වූ උප සෙෙලීය ව්‍යුහයක් ඉන්ද්‍රයිකාවක් ලෙස හැඳින්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉන්ද්‍රයිකා&oldid=390902" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි