ආනන්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ආනන්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
Ananda Central College Crest.jpg

"ආපදාන සෝභිනී පඤ්ඤා"
Apadhana Sobhini Pannya
ස්ථානය
ඇල්පිටිය, ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලංකාව
ඛණ්ඩාංක 6°17′44″N 80°09′58″E / 6.29556°N 80.16611°E / 6.29556; 80.16611ඛණ්ඩාංක: 6°17′44″N 80°09′58″E / 6.29556°N 80.16611°E / 6.29556; 80.16611
තොරතුරු
වර්ගය ජාතික
ස්ථාපිත 1940 සමය
ආදිකර්තෘ අනගාරික ධර්මපාල සහ හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට්
විදුහල්පති G. W. චතුරිකා දිල්ශානි
ශ්‍රේණි 1 - 13
බාලක/බාලිකා මිශ්‍ර
Enrollment 4000
වර්ණය(න්) කොළ සහ කහ

        

අනුබැඳිය බෞද්ධ

ආනන්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය ඇල්පිටිය පිහිටි පාසලකි.