ආගම් සහ ආධ්‍යාත්මික සම්ප්‍රදා ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්

ආගම යන වචනය නිර්වචනය කිරීමට අපහසු වුවද, ආගමික අධ්‍යයන පාඨමාලා වල භාවිතා වන එක් සම්මත ආගම් ආකෘතියක් එය පහත ලෙස ලෙස අර්ථ දක්වයි:

[a] system of symbols which acts to establish powerful, pervasive, and long-lasting moods and motivations in men by formulating conceptions of a general order of existence and clothing these conceptions with such an aura of factuality that the moods and motivations seem uniquely realistic.[1]

බොහෝ ආගම්වල වෘත්තාන්ත, සංකේත, සම්ප්‍රදායන් සහ පූජනීය ඉතිහාසයන් ඇත. ඒවා ජීවිතයට අර්ථයක් දීමට හෝ ජීවයේ හෝ විශ්වයේ ආරම්භය පැහැදිලි කිරීමට අදහස් කරයි. එමෙන්ම ඒවායේ අර්ථ දැක්වීම් තුළින් විශ්වය සහ මිනිස් ස්වභාවය පිළිබඳ සදාචාරය, ආචාර ධර්ම, ආගමික නීති හෝ පිළිපැදිය යුතු ජීවන රටාවක් පිළිබඳව අදහස් ලබා දීමට උත්සාහ කරයි. සමහර ඇස්තමේන්තු වලට අනුව, ආගම්, පල්ලි, නිකායන්, ආගමික ආයතන, ඇදහිලි කණ්ඩායම්, ගෝත්‍ර, සංස්කෘතීන්, ව්‍යාපාර, හෝ ultimate concerns 4,200 ක් පමණ ඇත.[2]


පෙරදිග ආගම් [සංස්කරණය]

පෙරදිග ආගම් යනු නැගෙනහිර, දකුණු සහ අග්නිදිග ආසියාව විවිධ වූ අධ්‍යාත්මික සම්ප්‍රදායන් ආවරණය වන පරිදි ආරම්භ වූ ආගම් වේ.[3]

නැගෙනහිර ආසියානු ආගම් [සංස්කරණය]

Taoic ආගම් ලෙස හැඳින්වෙන, නැගෙනහිර ආසියාවෙන් උපන් ලොක ආගම්; නම් වශයෙන් ගතහොත් Taoism,Confucianism සහ ඒවායෙන් පැවතගෙන එන ආගම් සහ සම්ප්‍රදායන් වෙයි.

Chinese philosophy schools[සංස්කරණය]

Confucianism[සංස්කරණය]

Taoism[සංස්කරණය]

Syncretic Taoism

ඉන්දියානු ආගම් [සංස්කරණය]

Dharmic ආගම් ලෙස හැඳින්වෙන, ඉන්දියානු උප මහාද්වීපයෙන් උපන් ලෝක ආගම් හතර (4); නම් වශයෙන් ගත් කළ හින්දු දහම, ජෛන දහම, Sikhism, බුදු දහම සහ ඒවායෙන් පැවත එන ආගම් සහ සම්ප්‍රදායින් වෙයි.

බුදු දහම [සංස්කරණය]

Dharmic philosophy schools[සංස්කරණය]

හින්දු දහම [සංස්කරණය]

Syncretic Hinduism

ජෛන දහම [සංස්කරණය]

සික් දහම [සංස්කරණය]

Sects such as the Nirankari, Ramraiya and Namdhari are not accepted within the Sikh Rehat Maryada (Sikh Code of Conduct) as they believe in a current human Satguru which goes against Guru Gobind Singh Ji's Dohra in Ardaas.

Yoga[සංස්කරණය]

Abrahamic religions[සංස්කරණය]

Christianity[සංස්කරණය]

Early Christianity

Eastern Christianity

Western Christianity

Syncretic

Other

Islam[සංස්කරණය]

Khawarij

Shia Islam

Sufism

Sunni Islam

Syncretic

Other

Judaism[සංස්කරණය]

Kabbalah

Non-Rabbinic Judaism

Rabbinic Judaism

Historical Judaism

Other Abrahamic[සංස්කරණය]

Iranian religions[සංස්කරණය]

Manichaeism[සංස්කරණය]

Yazdânism[සංස්කරණය]

Zoroastrianism[සංස්කරණය]

Indigenous (ethnic, folk) religions[සංස්කරණය]

Religions that consist of the traditional customs and beliefs of particular ethnic groups, refined and expanded upon for thousands of years, often lacking formal doctrine. Some adherents do not consider their ways to be "religion", preferring other cultural terms.

African[සංස්කරණය]

Traditional African[සංස්කරණය]

Diasporic African[සංස්කරණය]

Altaic[සංස්කරණය]

American[සංස්කරණය]

Austroasiatic[සංස්කරණය]

Austronesian[සංස්කරණය]

Caucasian[සංස්කරණය]

Dravidian[සංස්කරණය]

Indo-European[සංස්කරණය]

Koreanic and Japonic[සංස්කරණය]

Melanesian and Aboriginal[සංස්කරණය]

Negrito[සංස්කරණය]

Paleosiberian[සංස්කරණය]

Sino-Tibetan[සංස්කරණය]

Tai and Miao[සංස්කරණය]

Uralic[සංස්කරණය]

Other[සංස්කරණය]

New religious movements[සංස්කරණය]

Religions that cannot be classed as either world religions or traditional folk religions, and are usually recent in their inception.[9]

Cargo cults[සංස්කරණය]

New ethnic religions[සංස්කරණය]

Black[සංස්කරණය]

Black Hebrew Israelites

Rastafari

White[සංස්කරණය]

Native American[සංස්කරණය]

World Religion-derived new religions[සංස්කරණය]

Abrahamic-derived[සංස්කරණය]

Chinese salvationist religions[සංස්කරණය]

Hindu reform movements[සංස්කරණය]

Muist-derived[සංස්කරණය]

Neo-Buddhism[සංස්කරණය]

Perennial and interfaith[සංස්කරණය]

Shinshukyo[සංස්කරණය]

Sikh-derived[සංස්කරණය]

Modern paganism[සංස්කරණය]

Ethnic neopaganism[සංස්කරණය]

Syncretic neopaganism[සංස්කරණය]

Entheogenic religions[සංස්කරණය]

New Age Movement[සංස්කරණය]

New Thought[සංස්කරණය]

Parody religions and fiction-based religions[සංස්කරණය]

Post-theistic and naturalistic religions[සංස්කරණය]

UFO religions[සංස්කරණය]

Western esotericism[සංස්කරණය]

Historical religions[සංස්කරණය]

Prehistoric Religion[සංස්කරණය]

Bronze Age[සංස්කරණය]

Classical antiquity[සංස්කරණය]

Post-classical Period[සංස්කරණය]

වෙනත් ප්‍රවර්ගකරණ [සංස්කරණය]

By demographics[සංස්කරණය]

ප්‍රදේශය අනුව [සංස්කරණය]

අමතර අවධානයට[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

 1. (Clifford Geertz, Religion as a Cultural System, 1973)
 2. "World Religions Religion Statistics Geography Church Statistics". Archived from the original on April 22, 1999. සම්ප්‍රවේශය 5 March 2015.{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link)
 3. Coogan, Michael David; Narayanan, Vasudha (2005). Eastern Religions: Origins, Beliefs, Practices, Holy Texts, Sacred Places. Oxford University Press. ISBN 0195221907.
 4. Radhakrishnan, Sarvepalli. Vol. 1-2. Indian Philosophy (1923) Vol. 1, 738 p. (1927) Vol. 2, 807 p. Oxford University Press.
 5. 5.0 5.1 5.2 Tattwananda, Swami (1984). Vaisnava Sects, Saiva Sects, Mother Worship (1st rev. ed.). Calcutta: Firma KLM Private Ltd.
 6. Dandekar, R. N. (1987). "Vaiṣṇavism: An Overview". in Eliade, Mircea. The Encyclopedia of Religion. 14. New York: MacMillan. 
 7. "Welcome to Jainworld – Jain Sects – tirthankaras, jina, sadhus, sadhvis, 24 tirthankaras, digambara sect, svetambar sect, Shraman Dharma, Nirgranth Dharma". Jainworld.com. 2011-06-07 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2012-04-24.
 8. Melton 2003, පිටු අංකය: 611.
 9. Clarke 2006.
 10. Melton 2003, පිටු අංකය: 1001.
 11. Melton 2003, පිටු අංකය: 1004.
 12. Melton 2003, පිටු අංකය: 997.
 13. Melton 2003, පිටු අංකය: 1112.
 14. Clarke 2006, Radhasoami movements.
 15. Engle, John (2014). "Cults of Lovecraft: The Impact of H.P. Lovecraft's Fiction on Contemporary Occult Practices". Mythlore. 1 (125): 85–98. JSTOR 26815942.
 16. Laycock, Joseph P. Reitman (2012). "We Are Spirits of Another Sort". Nova Religio. 15 (3): 65–90. doi:10.1525/nr.2012.15.3.65. JSTOR 10.1525/nr.2012.15.3.65.

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]