අස්සබා කලාපය (මොරිටේනියාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
අස්සබා හි දෙපාර්තමේන්තු

අස්සබා යනු දකුණු මොරිටේනියාවේ වර්ග කිලෝමීටර් 36,600 ක වපසරියකින් යුත් කලාපයකි. 2013 සංගණනයේදී එහි ජනගහනය 325,897 විය. එහි අගනුවර කිෆා ය. අනෙකුත් ප්‍රධාන නගර/නගර වලට ගුවෙරෝ ඇතුළත් වේ. මෙම කලාපය උතුරින් බ්‍රැක්නා සහ ටැගන්ට් යන මොරිටේනියානු ප්‍රදේශ, නැගෙනහිරින් හොද් එල් ගර්බි හි මොරිටේනියානු කලාපය, දකුණින් මාලි සහ බටහිරින් ගොර්ගොල් සහ ගයිඩිමාකා යන මොරිටේනියානු ප්‍රදේශ මායිම් වේ. අවුකාර් ද්‍රෝණිය, කලින් විශාල ප්‍රදේශයට නම ලබා දුන් අතර, අස්සබා හි මධ්‍යම කොටසේ උතුරේ සහ නැගෙනහිරින් පිහිටා ඇත.