අනුරාධපුර පුරාණ ස්ථාන ලයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අනුරාධ පුරයේ පූජණීය සිද්ධස්ථාන අට / අටමස්ථාන[සංස්කරණය]


වෙනත් ගොඩනැගීම්[සංස්කරණය]


වෙනත් නටඹුන්[සංස්කරණය]

අනුරාධපුර‍ය පූජනීය නගරයෙහි සහ ඒ අවට ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක නටඹුන් දක්නට ඇත. මේවා ඉතා නිවැරදිව හදුනාගෙන නොමැති අතර ඉන් බොහෝමයක් ද්‍රවිඩ ආක්‍රමණිකයන් අතින් හෝ පූජණීය වස්තු විනාශ කරන්නන් අතින් හානි විම් වලට ලක්ව ඇත. සංචාරකයින් හෝ වන්දනා කරුවන් විසින් මෙම නටඹුන් කෙරෙහි වඩා වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇත.