ෆ්‍රැන්ක්ලින් පියර්ස්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ෆ්‍රැන්ක්ලින් පියර්ස් (නොවැම්බර් 23, 1804 – ඔක්තොම්බර් 8, 1869) යනු එක්සත් ජනපදයෙහි 14වන ජනාධිපතිවරයා (1853–1857) වූ අතර, අහෝසිතාවාද ව්‍යාපාරය යනු දේශයෙහි සමගියට මූලික තර්ජනයක් යැයි සැලකූ උතුරු ප්‍රදේශ වැසි ඩිමොක්‍රටික් පාක්ෂිකයෙකි.