ෆ්ලේස්ටයිල් ස්ක්‍රිප්ට්

විකිපීඩියා වෙතින්
ෆ්ලේස්ටයිල් ස්ක්‍රිප්ට්

ෆ්ලේස්ටයිල් ස්ක්‍රිප්ට් (ඉංග්‍රීසි: Freestyle Script) ෆොන්ටම් පවුල, නිර්මාණය විසින් මාර්ටින් වේට් තුල 1981. තද පැහැ පිටපත වල ෆ්ලේස්ටයිල් ස්ක්‍රිප්ට් විය නිර්මාණය තුල 1986. Adobe, ITC සහ Letraset - ප්‍රකශකයෝ වල ෆ්ලේස්ටයිල් ස්ක්‍රිප්ට්. එයට තිබෙනවා 4 පිටපත: Regular, Bold, SH Reg Alt, සහ SB Reg Alt.[1]

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

  1. "Freestyle Script Font Family". Fonts.com. සම්ප්‍රවේශය 14 December 2017.