හෝමර් සිම්ප්සන්

විකිපීඩියා වෙතින්
ද සිම්ප්සන්ස් චරිතය
Homer Simpson
හෝමර් ජේ සිම්ප්සන්
ස්ත්‍රි/පුරුෂ බවපුරුෂ
වෘත්තියස්ප්‍රිංෆීල්ඩ් න්‍යෂ්ටික බලාගාරයෙහි නිරාපද පරික්ෂක
ඥාතීන්බිරිඳ: මාර්ජ්
දරුවෝ: බාර්ට්, ලීසා සහ මැගී
දෙමව්පියෝ: ඒබ්‍රැහම් සහ මෝනා
අඩ-සොහොයුරු: හර්බ් පවල්
(මෙයද බලන්න: සිම්ප්සන් පවුල)
හඞ නළුඩෑන් කැස්ටලැනැටා
පළමු ප්‍රාදර්භාවය
ඔල්මන් ක්‍රය පූර්වය"ගුඩ් නයිට්" (1987)
ද සිම්ප්සන්ස්"සිම්ප්සන්ස් රෝස්ටිං ඔන් ඇන් ඕපන් ෆයර්" (1989)

හෝමර් ජේ සිම්ප්සන් යනු අපිනාමික පවුලේ ගෘහපති ලෙසින්, සජීවිකෘත ද සිම්ප්සන්ස් නම් රූපවාහිනී වැඩසටහන් මාලාවෙහි පෙනී සිටින ප්‍රබන්ධාත්මක ප්‍රධාන චරිතයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හෝමර්_සිම්ප්සන්&oldid=262727" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි