හෙන්රි ඩී ටෝලෝස් ලෝට්‍රෙක්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
හෙන්රි ඩි ටෝලෝස් ලෝට්‍රෙක්
හෙන්රි ඩි ටෝලෝස් ලෝට්‍රෙක්.
උපතේදී නම හෙන්රි මාරි රේමන් ඩි ටෝලෝස් ලෝට්‍රෙක් ‍මොන්ෆා
ජාතිකත්වය ප්‍රංශ
ක්ෂේත්‍රය සිත්තරු, මුද්‍රණකිරීම, සැලසුම් කරු, සන්නිදර්ශක
ව්‍යාපාරය පශචාත්-උපස්ථිතිවාදය, ආට් නෝවේ

හෙන්රි ඩී ටෝලොස් ලෝට්‍රෙක් ප්‍රංශ ජාතිකයකු වන අතර ඔහු සිත්තෙරක්, මුද්‍රණ කරුවෙකු, සැලසුම්කරුවෙකු ලෙස විවිධ අංශවල දක්ෂතා ඇති අයෙකු වේ.