හෙන්රි ඩී ටෝලෝස් ලෝට්‍රෙක්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
හෙන්රි ඩි ටෝලෝස් ලෝට්‍රෙක්
හෙන්රි ඩි ටෝලෝස් ලෝට්‍රෙක්.
උපතේදී නම හෙන්රි මාරි රේමන් ඩි ටෝලෝස් ලෝට්‍රෙක් ‍මොන්ෆා
උපත 24 නොවැම්බර් 1864(1864-11-24)
ඇල්බි, ටාන්, ප්‍රංශය
ජාතිකත්වය ප්‍රංශ
ක්ෂේත්‍රය සිත්තරු, මුද්‍රණකිරීම, සැලසුම් කරු, සන්නිදර්ශක
ව්‍යාපාරය පශචාත්-උපස්ථිතිවාදය, ආට් නෝවේ

හෙන්රි ඩී ටෝලොස් ලෝට්‍රෙක් ප්‍රංශ ජාතිකයකු වන අතර ඔහු සිත්තෙරක්, මුද්‍රණ කරුවෙකු, සැලසුම්කරුවෙකු ලෙස විවිධ අංශවල දක්ෂතා ඇති අයෙකු වේ.