හෙද සේවයෙහි ඉතිහාසයේ කාල රේඛාව

විකිපීඩියා වෙතින්
A girl reads to a convalescent while a nurse brings in the patient's medicine

16 සියවසට පෙර යුගය[සංස්කරණය]

අමතර අවධානයට[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]