හමුදා සාමාජිකයා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශාරීරික, මානසික,ධෙෙර්ය හා කැපවීම ඉතා ඉහල විනයානුකූල ඕනෑම අභියෝගයක් ජය ගත හැකි විශේෂ පුහුණුවක් ලත් පුද්ගලයින් පිරිසක්.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හමුදා_සාමාජිකයා&oldid=427823" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි