මිලිටරි

විකිපීඩියා වෙතින්

පවත්න හෝ ඇතිවියහැකි යයි වීහ්වාස කරන තර්ජන වලට විරුද්ධව සටන්කර ස්වකීය රට හෝ රාජ්‍ය ආයතන ආරක්‍ෂාකරගැනීම සදහා අවි භාවිතය ඇතුළුව මරණ සිදුවිය හැකි මට්ටමේ බලයන් යෙදවීමට රජයක් හෝ සමාජය විසින් හෝ අධිකාරිය ලබාදීඇති සංවිධාන මිලිටරි නම්වේ.


ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මිලිටරි&oldid=302452" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි