සොෆි කුමරිය වෙසෙක්ස් හි කවුන්ටස්වරිය

විකිපීඩියා වෙතින්

සොෆී කුමරිය එඩින්බර්ග්හි ආදිපාදවරිය දෙවන එලිසබෙත් රාජෝත්තමාවියගේ හා ෆිලිප් කුමරුගේ බාල පුත්‍රයා වන එඩ්වඩ් කුමරු ,වෙසෙක්ස් හි අර්ල්වරයාගේ බිරිඳ වේ.