සූනන් ඇඟ වැටීමේ ඵලාඵල

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


 • හිස - කලහ
 • මුහුණ - බන්ධු දර්ශන
 • බැම මැද - බන්දු නාශ
 • බැම - රජුන්ගෙන් ගෞරව
 • ඇස - සිර භය
 • නාසය - ව්‍යාධි
 • උඩුතොල - වසතු හානි
 • මුඛය - භය
 • යටිතොල - වස්තු ලැබීම
 • නිකට - රාජ දඬුවම්
 • දකුණු කණ - දීර්ඝායු
 • පපුව - ධන ලාභ
 • තනය - උතුම් ගෞරවයන්
 • නළල - මරණ
 • බඩ - ධන ලාභ
 • දකුණු ඇල - දියුණු වීම
 • වම් ඇල - මරණය
 • නාසය - ව්‍යාධි
 • පිට කොන්ද - ද්‍රව්‍යයන් ලාභ
 • උඩු තොල - වස්තු හානි
 • පිට - සුභ සම්පත්
 • මුඛය - භය
 • ලිඟුව - දරිද්‍ර
 • යටිතොල - වස්තු ලැබීම
 • යොනිය - පුරුෂයාට මරණය
 • නිකට - රාජ දඩුවම්
 • වම් අත ඇගිලි - මිත්‍රයන් කළහ
 • දකුණු කණ - දීර්ඝායු
 • ගුදය - වස්තු ලාභ
 • වම් කණ - වෙලද ලාභ
 • කලව - පියාට විපත්
 • හිසකෙස් - මරණය
 • දකුණු කෙන්ඩ - බොහෝ පාඩු
 • බෙල්ල - සතුරු හානි
 • වම් කෙන්ඩ - කලහ
 • දකුණු උර - නිරෝගි
 • ඇසව‍ට - සැප
 • වම් උර - ස්ත්‍රී සැප
 • දකුණු පාදය - දුක්
 • වම් වළලුකර - කීර්ති
 • දකුණු පාදයේ ඇගිලි - රාජ භය
 • දකුණු අත - පෙම්වතියට මරණය
 • වම් පාදයේ ඇගිලි - රුදු සහිත‍ රෝග
 • වම් අත - ශෝක මරණ
 • නියපොතු - ධන හානි
 • දකුණු අත ඇගිලි - රාජ සම්මාන
 • ශරීරයේ දිව්වේ නම් - දීර්ඝායුෂ
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සූනන්_ඇඟ_වැටීමේ_ඵලාඵල&oldid=450284" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි