සීක වෛරසය

විකිපීඩියා වෙතින්
Aedes aegypti
ඒඊඩිස් ඉජිප්ටායි මදුරුවා
සීක වෛරසය
වෛරස වර්ගීකරණය
Group: කාණ්ඩය IV ((+)ssRNA)
කුලය: ෆ්ලේවිවිරිඩායි
ගණය: 'ෆ්ලේවිවෛරස්'
විශේෂය: සීක වෛරසය
සීක උණ
වර්ගීකරණය සහ බාහිර මූලාශ්‍ර
ICD-10 කේතයA92.8

සීක වෛරසය (ZIKV) යනු, ඒ. ඉජිප්ටායි වැනි දිවාකාලයේදී-සක්‍රීය ඒඊඩීස් මදුරුවන් විසින් පතුරුවනු ලබන ෆ්ලේවිවිරිඩායි වෛරස කුලයට සහ ෆ්ලේවිවෛරස් ගණයට අයත් සාමාජිකයෙකි. 1947 වසරෙහිදී වෛරසය පළමුව හඳුනාගත් උගන්ඩාවෙහි, සීක වනාන්තරය අනුව යමින් එය නම් කර ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සීක_වෛරසය&oldid=358202" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි