සිගුරාට්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
දකුණු ඉරාකයෙහි පිහිටි වසර 4100 පැරැණි ඌර් හී මහා සිගුරාට් හි යළි-ගොඩනගන ලද ප්‍රාසාද මුඛය.

සිගුරාට් (ඇකඩියන් සික්කුරාට්, සකාරු "උස් කල බිමක ගොඩනැගීම" හි D-ප්‍රකෘතිය) වනාහි පුරාතන මෙසපොටේමියානු මිටියාවතෙහි සහ බටහිර ඉරාන සානුවෙහි තැනුනු දැවැන්ත ස්මාරක වන අතර, තට්ටු හෝ ස්තර කෙමෙන් කුඩා වන පේසා සහිත හිණි පිරිමිඩ ආකාරය නිරූපණය කරයි.

සංගණ්‍ය සිගුරාට් අතර ඉරාකයේ නසිරියා අසල පිහිටි, ඌර් හී මහා සිගුරාට්, ඉරාකයේ බැග්ඩෑඩ් අසල පිහිටි, අකාර් කුෆ් සිගුරාට්, ඉරානයේ කුසෙස්ටාන් හි, චෝගා සැන්බිල්, ඉරානයේ කෂාන් අසබඩ, සියල්ක් වෙති.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සිගුරාට්&oldid=112454" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි