සැකිලි සාකච්ඡාව:Template parameter usage

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

වැඩ නැත[සංස්කරණය]

මේ සැකිල්ල නම් වැඩ කරන්නේ නෑ නේද? Lee (talk) 10:56, 25 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]