සැකිලි සාකච්ඡාව:Proposed deletion

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

මකාදමන දිනය[සංස්කරණය]

සිංහල විකිපීඩියාව සඳහා මගේ යෝජනාව දින 60 ක් විය යුතු බවයි. --Lee (talk) 12:39, 14 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)[reply]