සැකිලි සාකච්ඡාව:ප්‍රධාන ලිපිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Semi protection needed සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 13:12, 18 නොවැම්බර් 2011 (යූටීසී)

පහත කේතයෙන් දැවට පවතින කේතය ආදේශ කරන්න -- අස්ලාන් (talk) 12:38, 11 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)
{{Rellink|extraclasses=relarticle mainarticle|{{#ifeq:{{SUBJECTSPACE}}|ප්‍රවර්ගය|මෙම [[විකිපීඩියා:ප්‍රවර්ගීකරණය|ප්‍රවර්ගය]] සඳහා ප්‍රධාන ලිපිය වන්නේ |ප්‍රධාන {{#ifeq:{{NAMESPACE:{{{1}}}}}|| ලිපිය|පිටුව}}{{#if:{{{2|}}}|න්}}:}} [[{{{1|{{PAGENAME}}}}}|{{{l1|{{{1|{{PAGENAME}}}}}}}}]]{{#if:{{{2| }}} |{{#if:{{{3|}}}|, | සහ }}[[{{{2}}}|{{{l2|{{{2}}}}}}]]}}{{#if:{{{3|}}} |{{#if:{{{4|}}}|, |, සහ }}[[{{{3}}}|{{{l3|{{{3}}}}}}]]}}{{#if:{{{4|}}} |{{#if:{{{5|}}}|, |, සහ }}[[{{{4}}}|{{{l4|{{{4}}}}}}]]}}{{#if:{{{5|}}} |{{#if:{{{6|}}}|, |, සහ }}[[{{{5}}}|{{{l5|{{{5}}}}}}]]}}{{#if:{{{6|}}} |{{#if:{{{7|}}}|, |, සහ }}[[{{{6}}}|{{{l6|{{{6}}}}}}]]}}{{#if:{{{7|}}} |{{#if:{{{8|}}}|, |, සහ }}[[{{{7}}}|{{{l7|{{{7}}}}}}]]}}{{#if:{{{8|}}} |{{#if:{{{9|}}}|, |, සහ }}[[{{{8}}}|{{{l8|{{{8}}}}}}]]}}{{#if:{{{9|}}} |{{#if:{{{10|}}}|, |, සහ }}[[{{{9}}}|{{{l9|{{{9}}}}}}]]}}{{#if:{{{10|}}} |, සහ[[{{{10}}}|{{{l10|{{{10}}}}}}]]}}{{#if:{{{11| }}}| ({{[[සැකිල්ල:ප්‍රධාන|ප්‍රධාන]]}} හී පරාමිතික අවශ්‍ය පමණට වඩා ඇත)}}}}<noinclude> {{pp-template|small=yes}} {{සැකිලි ලේඛය}} </noinclude>

මෙය බොහෝ තැන්වල භාවිතා වන නිසාත් අපගේ සමහර ලේඛනගත පරිශීලකයන් තවමත් නොහික්මුණු ලෙස හැසිරෙන බැවින්ද මෙය මේ ආකාරයට පූර්ණ ආරක්ෂණ තත්ත්වයේ තබා ගනිමු යැයි යෝජනා කරමි. -- අස්ලාන් (talk) 16:42, 18 නොවැම්බර් 2011 (යූටීසී)

එකඟයි! Done.png සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 05:40, 19 නොවැම්බර් 2011 (යූටීසී)