සැකිලි සාකච්ඡාව:දෙමළ ඊළාම් විමුක්ති කොටි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

බොහෝ මුඅශ්‍ර ඇත.මුලාශ්‍රයක් අවශ්‍යනම් මෙය ( Ministry of Foreign Affairs,2007 Sri Lanka) බලන්න.--RsEkanayake 16:37, 22 මාර්තු 2016 (යූටීසී)[reply]

ඉහතින් දක්වන ලද යොමුව ඉවත්කර ඇත. එම මුඅශ්‍ර ඇති ලිපියම 2.7 MB pdf ලෙස Ministry of Foreign Affairs,2007 Sri Lanka මෙතන ඇත. සිවිල් ජනතාවට කල ප්‍රහාරයන් පිළිබද Ministry of Defence,Humanitarian Operation Factual Analysis July 2006 – May වාර්තාව මෙතන. . සිවිල් ජනතාවට එරෙහි ත්‍රරස්තවාදී ක්‍රියාවන් සිදු කල කාල නිර්ණය තහවුරු කරගැනීම පිණිස මෙම යොමුවද උදවු කරගත හැක.--RsEkanayake 18:02, 12 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)[reply]