සැකිල්ල:Wikidata entity link

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

සැකිල්ල:Wikidata entity link is used to get an automatically localized link to a Wikidata item or property.

Usage examples[සංස්කරණය]

Standard usage
{{Wikidata entity link}}සැකිල්ල:Wikidata entity link (Q17280715)
{{Wikidata entity link|1}}විශ්වය (Q1)
{{Wikidata entity link|Q1}}විශ්වය (Q1)
{{Wikidata entity link|P681}} (P681)
Leading/trailing white space
{{Wikidata entity link | 1 }}විශ්වය (Q1)
{{Wikidata entity link | Q1 }}විශ්වය (Q1)
{{Wikidata entity link | P681 }} (P681)
Lower case
{{Wikidata entity link | q1 }}විශ්වය (q1)
{{Wikidata entity link | p681 }} (p681)
Template shortcuts
{{q|1}}විශ්වය (Q1)
{{wde|Q1}}විශ්වය (Q1)
{{wdq|P681}}සැකිල්ල:Wdq

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Wikidata entity link

No description.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
iterm or property number1

The letter P is required when linking to properties. The letter Q is optional when linking to items.

Example
Q42, 42, P23
Linesuggested

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Wikidata_entity_link&oldid=451858" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි