සැකිල්ල:Wikidata property link

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

සැකිල්ල:Wikidata property link displays a link to Wikidata property.

Usage examples[සංස්කරණය]

Standard usage
{{Wikidata property link|123}}publisher (P123)
{{Wikidata property link|P123}}publisher (P123)
Leading/trailing whitespace
{{Wikidata property link | 123 }}publisher (P123)
{{Wikidata property link | P123 }}publisher (P123)
id = n(one)
{{Wikidata property link|123|id=n}}publisher
{{Wikidata property link|P123|id=none}}publisher
id = o(nly)
{{Wikidata property link|123|id=o}}P123
{{Wikidata property link|P123|id=only}}P123
id = f(irst)
{{Wikidata property link|123|id=f}}P123: publisher
{{Wikidata property link|P123|id=first}}P123: publisher
Template shortcuts
{{prop|123}}සැකිල්ල:Prop
{{property|P123}}සැකිල්ල:Property
{{wpl|123}}publisher (P123)
{{WPL|P123}}සැකිල්ල:WDPL

Supporting template and module[සංස්කරණය]

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Wikidata_property_link&oldid=438213" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි