සැකිල්ල:Timeline of iPhone models

විකිපීඩියා වෙතින්
iPhone 4iPhone 3GSiPhone 3GiPhone (original)
Sources: Apple press release library,[1] Mactracker Apple Inc. product database[2]
  1. Apple Inc. (2004-2010). Press Release Library. Retrieved June 24, 2010.
  2. Page, Ian (2001-2010). "mactracker.ca". Mactracker; Apple Inc.. Product database. Retrieved 2010.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Timeline_of_iPhone_models&oldid=266211" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි