සැකිල්ල:TDMCA

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

Syntax[සංස්කරණය]

  • Parameter 1: Default category name (without Category) - the category if there is no date, but also the stem of the category name when there is a date..
  • Parameter 2: Preposition (from, since, in, as of).
  • Parameter 3: Date (month year, e.g. මැයි 2022. Usually the "date" parameter of the calling template {{{date|}}}.
  • Parameter 4: Category all the articles go in, dated or not (if there is one).
  • Parameter 5: Alternative default category, used when parameter 1 is right for forming the dated category, but the undated items need to go somewhere else.

Technical[සංස්කරණය]

The parameter onlyarticles ({{Dated maintenance category}} only) is used for template design, restricting the function of this template to article namespace (as in {{DMCA}} ).

Examples[සංස්කරණය]

Note[සංස්කරණය]

An incorrect date is any date which is not of the form මැයි 2022, e.g. මැයි 24, 2022, or june instead of June, or other spelling mistakes.

Related templates[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:TDMCA&oldid=172934" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි