සැකිල්ල:Non-free use rationale

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
නො-නිදහස් මාධ්‍ය භාවිත තාර්කිකය - ලිපි නාමය අවශ්‍යයි
කරුණාකර මෙම සැකිල්ල භාවිතයට පෙර විකිපීඩියා:නො-නිදහස් භාවිත තාර්කික නීතී සංග්‍රහය කියවන්න.
විස්තරය

{{{Description}}}

ප්‍රභවය

{{{Source}}}

ලිපිය

[[{{{Article}}}]]

භාවිත කොටස

{{{Portion}}}

මද විසර්ජනය?

{{{Low resolution}}}

භාවිතයේ අරමුණ

{{{Purpose}}}

නැවත භාවිතය?

{{{Replaceability}}}

වෙනත් තොරතුරු

{{{Other information}}} (optional)

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Description[සංස්කරණය]

This template facilitates creating a non-free or fair use media rationale with the necessary components. Please read Wikipedia:Non-free use rationale guideline before using this template.

Usage[සංස්කරණය]

To use the template, copy the empty template to an image or other media file (see Help:Files) where the content is regarded to be non-free, and fill in applicable fields (described below).

{{Non-free use rationale
| Description    = 
| Source      = 
| Article      = 
| Portion      = 
| Low resolution  = 
| Purpose      = 
| Replaceability  = 
| Other information = 
}}
Description
A description of the copyrighted material. Always include the copyright holder here.
Source
Where you acquired the copyrighted material, or how you recreated it.
Article
The exact name of the Wikipedia article in which the media is to be used (unlinked, as the template will link automatically).
Portion
How much copyrighted material is used? The amount used must not make the work as a whole less valuable to the copyright holder.
Low resolution
Is the material in a lower resolution that would be unlikely to impact the copyright owner's ability to resell or otherwise profit from the work? For raster images, this would be strictly the resolution (in pixels) of the picture used; for vector graphics, this would involve the level of detail in the image; for audio, this would be the bit rate and sample resolution used.
Purpose
How does the media contribute significantly to the article(s) in which it is used? The use of the media must not interfere with the media's original purpose.
Replaceability
Explain why sourced text or equivalent free content media (perhaps to be obtained or created) could not adequately convey the article subject.
Other information
If applicable, provide any other information that justifies the current use of this non-free media. This variable is optional, and can be blank or removed.

Example[සංස්කරණය]

{{Non-free use rationale
| Article      = Strong Poison
| Description    = Book cover of ''[[Strong Poison]]''.
| Source      = Derived from a digital capture (photo/scan) of the book cover (creator of this digital version is irrelevant as the copyright in all equivalent images is still held by the same party). Copyright held by the publisher or the artist. Claimed as fair use regardless.
| Portion      = Book cover only, a small portion of the commercial product.
| Low resolution  = Yes
| Purpose      = The image serves as the primary means of visual identification of the subject (the book). It illustrates educational articles about the book from which the cover illustration was taken.
| Replaceability  = There is no free equivalent of this book cover, so the image cannot be replaced by a free image.
| Other information = The use of the cover will not affect the value of the original work or limit the copyright holder's rights or ability to distribute the original. In particular, copies could not be used to make illegal copies of the book.
}}
නො-නිදහස් මාධ්‍ය භාවිත තාර්කිකය en:Strong Poison - අවවාදයයි: :en:Strong Poison does not appear to exist!
Check capitalization. Enter only the exact title of a single article with no [[link brackets]] or other formatting. It is also possible the indicated article was deleted.
විස්තරය

Book cover of Srong Poison.

ප්‍රභවය

Derived from a digital capture (photo/scan) of the book cover (creator of this digital version is irrelevant as the copyright in all equivalent images is still held by the same party). Copyright held by the publisher or the artist. Claimed as fair use regardless.

ලිපිය

en:Strong Poison

භාවිත කොටස

Book cover only, a small portion of the commercial product.

මද විසර්ජනය?

Yes

භාවිතයේ අරමුණ

The image serves as the primary means of visual identification of the subject (the book). It illustrates educational articles about the book from which the cover illustration was taken.

නැවත භාවිතය?

There is no free equivalent of this book cover, so the image cannot be replaced by a free image.

වෙනත් තොරතුරු

The use of the cover will not affect the value of the original work or limit the copyright holder's rights or ability to distribute the original. In particular, copies could not be used to make illegal copies of the book. The illustrations on the cover are not copyright, because they are photos of very old artwork. The title of the book is not copyright either.

See also[සංස්කරණය]

Template for any images or content that can be uploaded via Wikipedia's fair use policy.

Template parameters

This template has custom formatting.

Parameter Description Type Status
Special_header Special_header

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Article Article

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Description Description

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Source Source

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Portion Portion

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Resolution Resolution

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Low_resolution Low_resolution

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Low resolution Low resolution

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Purpose Purpose

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Replaceability Replaceability

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Other information Other information

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Non-free_use_rationale&oldid=379733" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි