සැකිල්ල:Lua

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template is used to show that templates have been converted to Lua. It is placed at the top of the template's /doc page. It automatically adds the template to Category:Lua-based templates, or to one of its subcategories.

Usage[සංස්කරණය]

Basic
{{Lua|module name}}
All parameters
{{Lua|module 1|module 2|module 3|...|category=custom category|nocat=true}}

The first module name is required.

Examples[සංස්කරණය]

  • {{Lua|Module:Bananas}}
  • {{Lua|Module:Bananas|Module:BananasArgs}}
  • {{Lua|Module:Bananas|Module:BananasArgs|Module:HelloWorld}}

Categorisation[සංස්කරණය]

Template category[සංස්කරණය]

This template adds pages to Category:Lua-based templates if the page is in the template namespace, and it is not on any of the subpages /doc, /sandbox, /sandbox2 or /testcases. You can specify a different category with the |category= parameter, e.g. |category=Lua String-based templates.

Some modules have a default category other than Category:Lua-based templates:

Error category[සංස්කරණය]

If no modules are specified, the transcluded page will be added to Category:Lua templates with errors.

Category suppression[සංස්කරණය]

To suppress all categorisation, use |nocat=true. (As well as "true", the values "yes", "y", and "1" will also work.)

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Lua&oldid=429377" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි